Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
"Güman olunan müəllif". «BAŞQA RƏNGLƏR» kitabından bir hissə

Orxan Pamuk

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Orxan Pamuk. "Güman olunan müəllif". «BAŞQA RƏNGLƏR» KİTABINDAN BİR PARÇA


Baxış sayı: 3770
    
    


    
Мировая литература. Литературно-библиографическая энциклопедия... (Rəqəmsal Dünya Ədəbiyyatı Ensiklopediyası. rusca)

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Мировая литература. Литературно-библиографическая энциклопедия...


Baxış sayı: 2595
    
    


    
МИРOВАЯ ЛИТЕРАТУРА. (Dünya ədəbiyyatı: qısa məzmunu əsərlər, kitablar, yazarlar. rusca)...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНИХ ЭПОХ, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ, XVI - XX ВЕКОВ


Baxış sayı: 2694
    
    


    
"Qış papağı". "İki tərəfdən düymələnən münasib kostyum". (Çağdaş rus nəsri silsiləsindən iki hekayə)

Sergey Dövlətov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Sergey Dövlətov. "Qış papağı".  "İki tərəfdən düymələnən münasib kostyum". Çağdaş rus nəsri silsiləsindən həyati iki hekayə


Baxış sayı: 2970
    
    


    
"Ürək". Hekayə (Yaponiya. Nobel mükafatçısı)

Yasunari Kavabata

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Yasunari Kavabata. "Ürək" hekayə (Yaponiya. Nobel mükafatçısı)


Baxış sayı: 4156
    
    


    
Cəmil Həsənli. "SSRİ-Turkiyə: neytrallıqdan soyuq müharibəyə doğru (1939-1953)". Tariximiz dünyaya çıxır...

Budaq Budaqov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Bu əsərlər Bakı Dövlət Universitetinin professoru Cəmil Həsənlinin Moskvada rus dilində nəşr olunmuş "SSRİ-Turkiyə: neytrallıqdan soyuq müharibəyə doğru (1939-1953)" və Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunmuş "Azərbaycanda milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar (1954-1959)" adlı iri həcmli monoqrafiyalarıdır


Baxış sayı: 2923
    
    


    
"Dünyanın Kulturoloji dərki" (elmi-kulturoloji kitabın e-variantı)

Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Oxucuların müzakirəsinə buraxılan "Dünyanın kulturoloji dərki" elmi-kulturoloji toplu Prezident təqaüdçüsü, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İctimai Qurumlarla Əlaqə və Analitik-İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri, istedadlı yazıçı-kulturoloq Aydın Xanın (Əbilov) sayca dördüncü kitabıdır.


Baxış sayı: 2961
    
    


    
Aida İmanquliyevanın yaradıcılığında ədəbiyyatşünaslıq məsələləri. (Aida İmanquliyeva - 70)

Səlahəddin Xəllilov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aida İmanquliyevanın yaradıcılığını ona görə ərəbşünaslıq və ya şərqşünaslıq çərçivəsində nəzərdən keçirməklə məhdudlaşmaq olmaz ki, burada ümumiyyətlə ədəbiyyatşünaslıq, xüsusilə ədəbiyyat nəzəriyyəsi baxımından maraq doğuran çox ciddi məsələlər qaldırılır.


Baxış sayı: 3548
    
    


    
"Человек-рыба". Роман. С азербайджанского. Elçin Hüseynbəyli: "Çingiz Abdullayevdən daha çox nəşr olunuram"

Elçin Hüseynbəyli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Эльчин Гусейнбейли — прозаик, публицист, драматург, гл. редактор журнала “Улдуз” (“Звезда”) Союза писателей Азербайджана. Родился в 1961 г. Автор 5 романов, 11 пьес, более 100 рассказов. Большинство произведений переведено на русский, английский, грузинский языки, переложено на тюркский и узбекский. Переводил произведения великого русского писателя Андрея Платонова. Обладатель многих литературных премий.


Baxış sayı: 3063
    
    


    
Əlif Şəfəq - tanıdığımız və tanıtdığımız türk yazıçısı

Qəmər Alxanova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Türkiyənin O.Pamukdan sonra ən ünlü nasiri sayılan və ona qədər romanın müəllifi olan Əlif Şəfəqin "Eşq" romanı bu il Türkiyədə ən çox oxunan roman olub və iyirmiyə qədər dilə çevrilib.


Baxış sayı: 3850
    
    


    
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qurumlarının Rəsmi İnternet Resursları

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qurumlarının Rəsmi İnternet Resursları


Baxış sayı: 3665
    
    


    
Molla Nəsrəddin gülməcələri. Анекдоты Молла Насреддина (azəri və rusca)

Xalq - millət

(müəllif)

Qısa Təsvir:


Baxış sayı: 2543