Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
İmam Hafiz Əbu İsa Mühəmməd ibn İsa ibn Sovrə ət-Tirmizi (209-279 h). "Peyğəmbərin xisləti". İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı. Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İmam Hafiz Əbu İsa Mühəmməd ibn İsa ibn Sovrə ət-Tirmizi (209-279 h). "Peyğəmbərin xisləti".  İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı. Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev


Baxış sayı: 1252
    
    


    
İmam Əbu Zəkəriyya Yəhya ibn Şərəf ən-Nəvəvi. "Qırx hədis və şərhi". Oxuculara təqdim olunan bu kitabda İslam dininin hər bir sahəsini əhatə edən hədislər toplanmışdır. Bu səbəbdən də İslam dinini öynmək istəyən hər kəsə məsləhətdir

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İmam Əbu Zəkəriyya Yəhya ibn Şərəf ən-Nəvəvi. "Qırx hədis və şərhi". Oxuculara təqdim olunan bu kitabda İslam dininin hər bir sahəsini əhatə edən hədislər toplanmışdır. Bu səbəbdən də İslam dinini öyrənmək istəyən hər kəsə məsləhətdir ki, elmin ilkin mərhələsində, bu kitabdakı hədisləri, şərhi ilə birlikdə oxuyub-öyrənsin, onları əzəbərlədikdən sonra başqalarına da öyrətsin. Bu kitab yazıldığı gündən bəri, İslam alimləri onu təqdirəlayiq hesab etmiş, onu çox tərifləmiş və öz tələbələrinə onu oxuyub-öyrənməyi məsləhət görmüşlər.


Baxış sayı: 1039
    
    


    
İmam hafiz Əbu Abdullah Muhəmməd ibn İsmail ibn İbrahim əl-Buxari. "Peyğəmbərin əxlaqı" (əl-Ədəbul-Mufrad və onun şərhi). İki cilddə. İkinci cild. İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı. Ərəb dilindən tərcümə

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İmam hafiz Əbu Abdullah Muhəmməd ibn İsmail ibn İbrahim əl-Buxari. "Peyğəmbərin əxlaqı" (əl-Ədəbul-Mufrad və onun şərhi). İki cilddə. İkinci cild. İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı. Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev.


Baxış sayı: 1353
    
    


    
İmam hafiz Əbu Abdullah Muhəmməd ibn İsmail ibn İbrahim əl-Buxari. "Peyğəmbərin əxlaqı" (əl-Ədəbul-Mufrad və onun şərhi). İki cilddə. Birinci cild. Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İmam hafiz Əbu Abdullah Muhəmməd ibn İsmail ibn İbrahim əl-Buxari. "Peyğəmbərin əxlaqı" (əl-Ədəbul-Mufrad və onun şərhi). İki cilddə. Birinci cild. İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı. Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev.


Baxış sayı: 1183