Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev. "İnnovasiya sahibkarlığı və texnoparklar". Dərs vəsaiti. Sahəvi ədəbiyyat - elmi-iqtisadi kitab.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev. "İnnovasiya sahibkarlığı və texnoparklar". Dərs vəsaiti. Sahəvi ədəbiyyat - elmi-iqtisadi kitab.


Baxış sayı: 841
    
    


    
Mirhaşım Talışlı, Etibar Əhədov. “Lənkəran: ensiklopedik məlumat”. II nəşr. Ensiklopedik-kütləvi kitab. Bölgənin ictimai-siyasi, sosial-mədəni, iqtisadi həyatını, rayonun tarixini, etnoqrafiyasını, mədəni quruculuğununu, şəxsiyyətləri haqqında kitab

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mirhaşım Talışlı, Etibar Əhədov. “Lənkəran: ensiklopedik məlumat”. II nəşr. Ensiklopedik-kütləvi kitab. Ensiklopedik nəşrlərin əsas tələbləri qorunmaq şərti ilə, bu 583 səhifəlik, A4 formatlı irihəcmli kitab elmi-informativ, faktoloji məəlumatların zənginliyi, məzmun mükəmməlliyi baxımından oxucuların diqqətini cəlb edə bilir. Kitabda bölgənin ictimai-siyasi, sosial-mədəni, iqtisadi həyatının, eləcə də rayonun tarixinin, etnoqrafiyasının, mədəni quruculuğunun bütün istiqamətlərini əks etdirən məlumatlarla yanaşı, Lənkərandan olan, ömürlərini-fəaliyyətlərini bu torpaqla bağlayan ictimai-siyasi, pedaqoji, ədəbi-mədəni, hərbi xadimlər, dəyərli elm, təhsil, istehsalat, kənd təsərrüfatı adamları, bir sözlə ictimai fəallığı ilə seçilən tanınmış şəxsiyyətlər haqqında dolğun bilgilər geniş oxucuların diqqətinə çatdırılır. Yığcam ensiklopedik məqalələrlə yanaşı nəşrin səhifələrində verilən, müxtəlif tarixi anları əks etdirən fotoşəkillər, xəritələr, tanınmışların şəkilləri də kitabın daha maraqla oxunmasına səbəb olur.


Baxış sayı: 1490
    
    


    
Elşən Məmmədov. "Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri". Elmi monoqrafiya. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəşri.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Elşən Məmmədov. "Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri". Elmi monoqrafiya. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəşri.


Baxış sayı: 1131
    
    


    
"Azərbaycan turizmi: bu gün və sabah". II kitab. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə respublika gənc turizm mütəxəssislərinin elmi-praktik konfransının materialları.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan turizmi: bu gün və sabah". II kitab. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Turizm İnstitutunun nəşri. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə respublika gənc turizm mütəxəssislərinin elmi-praktik konfransının materialları.


Baxış sayı: 1059
    
    


    
"Azərbaycan turizmi: bu gün və sabah". I kitab. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə respublika gənc turizm mütəxəssislərinin elmi-praktik konfransının materialları.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan turizmi: bu gün və sabah". I kitab. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Turizm İnstitutunun nəşri. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə respublika gənc turizm mütəxəssislərinin elmi-praktik konfransının materialları.


Baxış sayı: 961
    
    


    
Həbibə Soltanova, Müzəffər Ağakərimov, Samir Babazadə. "Mehmanxana təsərrüfatı". Dərs vəsaiti. Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən ali məktəblərin tələbələri üçün dərslik kimi nəşr olunur.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həbibə Soltanova,  Müzəffər Ağakərimov, Samir Babazadə.  "Mehmanxana təsərrüfatı". Dərs vəsaiti. Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən ali məktəblərin tələbələri üçün dərslik kimi nəşr olunur.


Baxış sayı: 1094
    
    


    
Əmir Əliyev, Elnur Aslanov. "Beynəlxalq turizm hüququ". Dərs vəsaiti. Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali məktəblərin tələbələri üçün dərslik.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əmir Əliyev, Elnur Aslanov. "Beynəlxalq turizm hüququ". Dərs vəsaiti. Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali məktəblərin tələbələri üçün dərslik.


Baxış sayı: 1035
    
    


    
Bahadur Bilalov. "Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi". Dərs vəsaiti. Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən ali məktəblərin tələbələri üçün dərslik kimi nəşr olunur.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Bahadur Bilalov.  "Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi". Dərs vəsaiti. Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən ali məktəblərin tələbələri üçün dərslik kimi nəşr olunur.


Baxış sayı: 1077
    
    


    
Sabir Rəhimov. "Beynəlxalq turizmdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti". İngilisəcə - azərbaycanca. Kütləvi turizm nəşri

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Sabir Rəhimov. "Beynəlxalq turizmdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti". İngilisəcə - azərbaycanca.  Kütləvi turizm nəşri.


Baxış sayı: 1044
    
    


    
"Turizmin davamlı inkişafı yerli planlaşdırma üzrə mütəxəssislər üçün vəsait". Kütləvi nəşr - dərslik. Azərbaycan Mədəniyət və Turizm Nazirliyi ilə Ümumdünya Turizm Təşkilatının müştərək nəşri

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Turizmin davamlı inkişafı yerli planlaşdırma üzrə mütəxəssislər üçün vəsait". Kütləvi nəşr - dərslik. Azərbaycan Mədəniyət və Turizm Nazirliyi ilə Ümumdünya Turizm Təşkilatının müştərək nəşri.  Azərbaycan dilində.


Baxış sayı: 982
    
    


    
Aynur Talıbova. "Azərbaycana daha yaxın olaq". Aynur Talibova. "Get Closer to Azerbaijan". Kütləvi turizm nəşri. Azərbaycan və ingilis dilində.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aynur Talıbova. "Azərbaycana daha yaxın olaq". Aynur Talibova. "Get Closer to Azerbaijan". Kütləvi turizm nəşri. Azərbaycan və ingilis dilində.


Baxış sayı: 1156
    
    


    
"Lahıc. Azərbaycanda etnoturizm" - "Лагич. Этнотуризм в Азербайджане". Elmi-kütləvi nəşr. Azərbaycanın etno və kreativ turizm məskəni haqqında rusca maraqlı nəşr.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Lahıc. Azərbaycanda etnoturizm" - "Лагич. Этнотуризм в Азербайджане". Elmi-kütləvi nəşr. Azərbaycanın etno və kreativ turizm məskəni haqqında rusca maraqlı nəşr.


Baxış sayı: 1017