Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Tanrı cəzası. Bədii nəsr əsərlər toplusu

Camal Zeynaloğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Günümüzün reallıqlarının bədii dillə, povest və hekayə janrında qələmə alan istedadlı nasirin yeni kitabı.


Baxış sayı: 23
    
    


    
Tahir Həsənli. Qaçaq Mayıl dastanı. Tarixi-publisistik kitab. Tahir Həsənlinin yaşadığı ərazi ilə bağlı axtarışlarının davamı kimi XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın şimal bölgəsində igidliyi və rəhbərliyi ilə tanınmış tarixi şəxsiyyətin

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tahir Həsənli. "Qaçaq Mayıl dastanı". Tarixi-publisistik kitab. "Yerfililər", "Yerfi töhfələri" kitablarının və bir çox məqalələrin müəllifi Tahir Həsənli yaşadığı ərazi ilə bağlı axtarışlarının davamı kimi XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın şimal bölgəsində igidliyi və rəhbərliyi ilə tanınmış, Qaçaq Mayıl adı ilə məşhurlaşmış tarixi şəxsiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı "Qaçaq Mayıl dastanı" adlı əsərini sizlərə təqdim edir. Müəllif əsərdə Qaçaq Mayılın gələcək nəsillərə təqdim ediləsi müsbət cəhətləri fonunda onun bədiiləşmiş obrazını yaratmışdır.


Baxış sayı: 447
    
    


    
Telman Umman Tircanlı. "Bənövşə ətirli qar". Məhsuldar şairin növbəti şeirlər toplusu. Müəllif redaktəsində.

Telman Ümman Tircanlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Telman Umman Tircanlı. "Bənövşə ətirli qar". Məhsuldar şairin növbəti şeirlər toplusu. Müəllif redaktəsində.


Baxış sayı: 160
    
    


    
Təyyar Salamoğlu (Cavadov). "Mir Cəlal nəsri və müasirlik" (metodoloji münasibət kontekstində). Elmi-filoloji monoqrafiya. Tədqiqatçı Mir Cəlal nəsrinin müasirliyini müəllifin milli tarixi varlığa söykənən xarakterində axtarır.

Təyyаr Sаlаmоğlu (Cаvаdоv)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Təyyar Salamoğlu (Cavadov). "Mir Cəlal nəsri və müasirlik" (metodoloji münasibət kontekstində). Elmi-filoloji monoqrafiya. Tədqiqatçı Mir Cəlal nəsrinin müasirliyini müəllifin milli tarixi varlığa söykənən xarakterində, sovet siyasi rejiminə müqavimət ruhunda axtarır və bunu “Bir gəncin manifesti”ni pritçalar romanı kimi təhlil edərək, “Açıq kitab”ın şərti-metaforik məzmununu açaraq, “Dirilən adam”ı Mirzə Cəlil və Balzak realizmləri ilə bir müstəviyə çıxararaq gerçəkləşdirir.


Baxış sayı: 410
    
    


    
Taleh Cəfəroğlu. "Zülmətdən keçən işıq". AYB-nin üzvü, istedadlı köçkün şairin dördüncü şeirlər kitabı.

Taleh Cəfəroğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Taleh Cəfəroğlu. "Zülmətdən keçən işıq". AYB-nin üzvü, istedadlı köçkün şairin dördüncü şeirlər kitabı.


Baxış sayı: 534
    
    


    
Telman Ümman Tircanlı. "Ruhumuz sözlə bələnib". Şeirlər və publisitika kitabı. Kitabda məhsuldar müəllifin şeirlər və publisistik məqalələr yer almışdır.

Telman Ümman Tircanlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Telman Ümman Tircanlı. "Ruhumuz sözlə bələnib". Şeirlər və publisitika kitabı. Kitabda məhsuldar müəllifin şeirlər və publisistik məqalələr yer almışdır.


Baxış sayı: 457
    
    


    
Tədqiqat qrupu. "Texnoparkların yaradılması üzrə beynəlxalq təcrübə". İqtisadi-elmi tədqiqat. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən işlənilmişdir.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tədqiqat qrupu. "Texnoparkların yaradılması üzrə beynəlxalq təcrübə". İqtisadi-elmi tədqiqat. Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli  Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin tədbirlərinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən işlənilmişdir.


Baxış sayı: 970
    
    


    
Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. 16 cilddə. II hissə. XV cild. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış bu roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdır.

Tofiq Xəzər

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. 16 cilddə. II hissə. XV cild. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında  ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış bu roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdır.


Baxış sayı: 835
    
    


    
Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. 16 cilddə. II hissə. XIV cild. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış bu roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdır

Tofiq Xəzər

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. 16 cilddə. II hissə. XIV cild. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatındailk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış bu roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdır


Baxış sayı: 656
    
    


    
Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. 16 cilddə. II hissə. XIII cild. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış bu roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdı

Tofiq Xəzər

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. 16 cilddə. II hissə. XIII cild. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış bu roman-epopeya XX və XXI əsr Azərbaycan mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyasıdır


Baxış sayı: 888
    
    


    
Telman Ümman Tircanlı. "Bir gün görüşərik", “Kaş yanımda olaydın”. Şeirlər toplusu. İsmayıllıdan olan istedadlı şairin yeni e-kitabı...

Telman Ümman Tircanlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Telman Ümman Tircanlı. “Kaş yanımda olaydın”. Şeirlər toplusu. İsmayıllıdan olan istedadlı şairin yeni e-kitabı...


Baxış sayı: 798
    
    


    
Telman Ümman Tircanlı. "Bir gün görüşərik". Şeirlər kitabı. Əslən bölgədə - İsmayıllıdan olan, Bakıda yaşayıb-yaradan şairin ilk elektron kitabında lirik-ictimai şeirlər toplanıb.

Telman Ümman Tircanlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Telman Ümman Tircanlı. "Bir gün görüşərik". Şeirlər kitabı. Əslən bölgədə - İsmayıllıdan olan, Bakıda yaşayıb-yaradan şairin ilk elektron kitabında lirik-ictimai şeirlər toplanıb.


Baxış sayı: 850