Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Haqdan axıdılan qan. Üçüncü kitab. Əlvida, Ulusoy

Rəşad Tahiroğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İntellektual ədəbiyyatımızın istedadlı nümayəndəsinin çoxhissəli romanının üçüncü kitabı. Əlvida, Ulusoy. Gənc alim, yazıçının qanlı tariximizin keçmişindən bəhs edən “Haqdan axıdılan qan” romanı son 200 ildə baş verən hay - erməni problemi, bu böyük planın pərdə arxasında olan görünməz “baş oyunçuları”, onların Türk - İslam dünyasına etdikləri səlib yürüşləri və min illərdə gizlədərək silmək istədikləri ön türk - türk tarixindən bəhs edən çoxhissəli kitabdır.


Baxış sayı: 231
    
    


    
Haqdan axıdılan qan. İkinci kitab. Yaşarkən öldürülənlər

Rəşad Tahiroğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İntellektual ədəbiyyatımızın istedadlı nümayəndəsinin çoxhissəli romanının ikinci kitabı. Yaşayarkən öldürülənlər. Gənc alim, yazıçının qanlı tariximizin keçmişindən bəhs edən “Haqdan axıdılan qan” romanı son 200 ildə baş verən hay - erməni problemi, bu böyük planın pərdə arxasında olan görünməz “baş oyunçuları”, onların Türk - İslam dünyasına etdikləri səlib yürüşləri və min illərdə gizlədərək silmək istədikləri ön türk - türk tarixindən bəhs edən çoxhissəli kitabdır.


Baxış sayı: 174
    
    


    
Haqdan axıdılan qan. Birinci kitab. Ulusoy

Rəşad Tahiroğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İntellektual ədəbiyyatımızın istedadlı nümayəndəsinin çoxhissəli romanının birinci kitabı. Ulusoy. Gənc alim, yazıçının qanlı tariximizin keçmişindən bəhs edən “Haqdan axıdılan qan” romanı son 200 ildə baş verən hay - erməni problemi, bu böyük planın pərdə arxasında olan görünməz “baş oyunçuları”, onların Türk - İslam dünyasına etdikləri səlib yürüşləri və min illərdə gizlədərək silmək istədikləri ön türk - türk tarixindən bəhs edən çoxhissəli kitabdır.


Baxış sayı: 231
    
    


    
Zərbə

Naibə Yusif

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı şairə, məhsuldar nasirin “Zərbə” romanı aprel döyüşlərinin qəhrəmanlarına həsr edilib. Müəllifin xüsusi istedadla qələmə aldığı, bu roman bəy nəslinin tarixi- psixoloji məqamlarınıdan, kişilik, mərdlik dünyasından bəhs edirdisə, “Zərbə” romanı tamamilə yeni bir aspektdə inkişaf edir, müasir dövrümüzün ən böyük problemi olan Qarabağ hadisələrinin fəlsəfəsini önə çəkir.


Baxış sayı: 137
    
    


    
Tənha köç

Naibə Yusif

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı şairə, son illərin məhsuldar yazıçının “Tənha köç” adlı bu yeni əsəri xatirə-roman janrında qələmə alınıb, daha çox ictimai-siyasi xarakter daşıyır. Müəllifin məharətlə qələmə aldığı, xalqımızın mürəkkəb tarixi reallıqlarından bəhs edən həqiqqətləri, bu mövzuda olan əsərlər sırasında özünəməxsüs yer tuacağına inanırıq.


Baxış sayı: 134
    
    


    
Yarımçıq toy

Nəcibə İlkin

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tanınmış şair, publisit, nasir, qəzet redaktorunun bədii nəsr əsərləri - povest, hekayələr və esselər toplusu. Lirik-psixoloji üslubda, ustalıqla qələmə alınmış bu nəsr nümunələrində müəllifin real həyat hadisələrinə bir şairanə münasibəti sərgilənir.


Baxış sayı: 117
    
    


    
Gülün yarpıza dönsün

Naibə Yusif

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Şirvanda yazıb-yaradan istedadlı yazıçının bu yeni romanında Azərbaycana və soydaşlarımıza qarşı rus-sovet şovinizminin riyakar, işğalçı siyasəti, erməni vandalizminin qəddarlığı, vəhşiliyi obrazlı nümayiş olunur. Müəllifin məharətlə tarixi gerçəkliyi özündə yaşadan və obrazların dili ilə acı həqiqqətlərə aydınlıq gətirən bu əsərində qələbə ilə başa çatan sonluq haqqın-həqiqətin təntənəsidir.


Baxış sayı: 161
    
    


    
Müharibə və məhəbbət

Ağaverdi Nəsirov (Ağa Aqil)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Bu kitab əslən Qubadlıdan olan istedadlı şairin oxucularla dördüncü görüşüdür. Kitab “Zəfər duyğuları”, “İkinci Qarabağ müharibəsindən öncə yaızılanlar” və “Poemalar” başlıqları altında toplanan üç böləmədən ibarətdir.


Baxış sayı: 130
    
    


    
Təmənnalı izdivac

Uilyam Somerst Moem

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitabxana.net portalı Aygün Əzizin dünya ədəbiyyatının klassiki, görkəmli Böyük Britaniya yazıçısı Uilyam Somerset Moemin ingilis dilindən tərcümə etdiyi hekayələrini yeni bir elektron kitab formasında oxucularına kreativ ərməğan edir. 


Baxış sayı: 116
    
    


    
Abay Kunanbayev

Elman Quliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli filoloq alimin qardaş Türkiyədə işıq üzü görmüş bu monoqrafiya-kitabı klassik qazax şairi, nasiri Abay Kunanbayevın anadan olmasının 175 illiyi ilə əlaqədar TÜRKSOY-un (Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı) sifarişi ilə hazırlanmışdır.


Baxış sayı: 118
    
    


    
Ədəbiyyatşünaslıq problemləri və onun təhlili məsələləri

Ülkər Baxşiyeva

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı gənc filoloq alimin bu monoqrafiyasında Azərbaycanın görkəmli Xalq Yazıçısı Mirzə İbrahimovun ədəbi-nəzəri görüşləri əsasında ədəbiyyatşünaslıq problemləri və onun təhlili məsələləri tədqiq olunur.


Baxış sayı: 124
    
    


    
Oyanan ruhlar

Ədalət Əroğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məhsuldar şair, peşəkar hüquqşünas, tanınmış düşüncə adamı Ədalət Əroğlunun yaradıcılığında Qarabağ, vətən harayı poetik-bədii rənglərlə verilir. Qələmə aldığı lirik-poetik mövzular oxucu qəlbinə tez yol tapır. Bu topludada müəllifin vətənpərvərlik və lirik şeirləri toplanıb.


Baxış sayı: 257