Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik". Kitabda islam fəlsəfəsinin təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və ən yeni dövrü nəzərdən keçirilir, əsas ideya istiqamətləri, İslamın gerçək potensialının bütün bəşəriyyət naminə üzə çıxmasını təhlil edilir

Müəllif:

Könül Bünyadzadə


Kateqoriya:

Elektron təhsil – Virtual İnternet resurs mərkəziQısa Təsvir:

Könül Bünyadzadə. "İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik". Kitabda islam fəlsəfəsinin təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və ən yeni dövrü nəzərdən keçirilir, əsas ideya istiqamətləri, İslamın gerçək potensialının bütün bəşəriyyət naminə üzə çıxmasını təmin edən mütəfəkkirlərin görüşləri təhlil edilir.


Baxış sayı: 7203
    
    


 Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında


 “Gənc elektron elm”: 50 (10 - 2014)


 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – Virtual İnternet resurs mərkəzi”  innovativ-intellektual layihəsi çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır. Elektron kitab N 50 (10 - 2014)


Layihənin maliyyələşdirir - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu: 

http://youthfoundation.az


YYSQ - http://www.yysq.org  http://www.elmler.net


Könül Bünyadzadə


İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik


(Araşdırma)


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloqElmi redaktor: Dr. Elmir Quliyev


K.Bünyadzadə. İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik. Bakı, Çaşıoğlu, 2010, - 154 səh.

Kitabda islam fəlsəfəsinin təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və ən yeni dövrü nəzərdən keçirilir, əsas ideya istiqamətləri, İslamın gerçək potensialının bütün bəşəriyyət naminə üzə çıxmasını təmin edən mütəfəkkirlərin görüşləri təhlil edilir. Araşdırma ideya tarixinin kəsilməzliyi prinsipinə uyğun olaraq islam düşüncəsinin keçdiyi tarixi yolun və onun ən yeni mərhələsinin ümumi mənzərəsini yaratmaq cəhdidir.

Kitab islamşünaslar, fəlsəfə tarixçiləri, tələbə və aspirantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.