Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Aida Hacıxanım. "Otuz şeir, otuz fikir". Poetik-ədəbi e-nəşr. Bu elektron kitab şair-publisit Zaur Ustac yaradıcılığının 30 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində e-nəşr olunur.

Aida Hacıxanım

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aida Hacıxanım. "Otuz şeir, otuz fikir". Ədəbi-poetik e-nəşr. Bu elektron kitab şair-publisit Zaur Ustac yaradıcılığının 30 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində e-nəşr olunur. Bu kitabda. Şairin tərtibçilər tərəfindən əsasən "OTUZ İLDİR, ƏLDƏ QƏLƏM" adlı kitabından təsadüfi qaydada simvolik olaraq seçilmiş otuz şeri və tanınmış ziyalılarımızın; şairlərin, yazıçıların, müəllimlərin, filoloqların, psixoloqların, həkimlərin, daimi oxucuların fikirləri yer almışdır. 


Baxış sayı: 2363
    
    


    
Aida Hacıxanım "Ömrün anları". Ədəbi-kütləvi e-nəşr. Bu elektron kitab şair-publisit Zaur Ustac bədii yaradıcılığının 30 illik yubiley çərçivəsində nəşr olunur.

Aida Hacıxanım

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aida Hacıxanım  "Ömrün anları". Ədəbi-kütləvi e-nəşr. Bu elektron kitab şair-publisit Zaur Ustac bədii yaradıcılığının 30 illik yubiley çərçivəsində nəşr olunur. Elektron Kitab Zaur Ustac yaradıcılığının 30 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində nəşr olunur. Bu kitabda şairin icazəsi ilə tərtibçilər tərəfindən ümumi istifadədə olan, əsasən müxtəlif internet mənbələrindən toplanaraq seçilmiş fotolarından istifadə olunmuşdur. Bundan əlavə iki qrafikada, dörd dildə yazar haqqında qısa məlumat verilmişdir.


Baxış sayı: 2735
    
    


    
"Çağdaş elmi-ictimai fikrimizin Nizamisi" (Elmi-ictimai fikrimizin, humanitar düşüncənin ən azı bir neçə sahəsində peşəkar N.Cəfərov - 50)

İsa Həbibbəyli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 Son yarım əsrdə Azərbaycanda humanitar düşüncə sahəsində universal zəkaya malik olan bir neçə nəfəri xüsusi fərqləndirmək mümkündür. Əli Sultanlı, Mikayıl Rəfili, Yaşar Qarayev, Aydın Məmmədov... Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Nizami Cəfərov da humanitar elmlər üzrə universal zəka nümayiş etdirən görkəmli alimlərdən biridir. Ən maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, Nizami Cəfərov elmi-ictimai fikrimizin, humanitar düşüncənin ən azı bir neçə sahəsində tam professionaldır...


Baxış sayı: 3759
    
    


    
Nizami Cəfərov - 50. AYB təbriki. Anar. "Bir il sonra yazılası yazı". Şeir və ürək sözləri

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əməkdar elm xadimi (2000), AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Atatürk Mərkəzinin rəhbəri (2001-ci ildən), Milli Məclisin üzvü və onun Mədəniyyət məsələləri üzrə daimi komissiyasının və Dialoq Avrasiya Platformasının Azərbaycan üzrə Milli komitəsinin sədri, "Füzulidən Vaqifə qədər", "Cənubi Azərbaycanda ədəbi dil; normalar, üslublar", "Azərbaycan türkcəsinin milliləşməsi tarixi", "Bəxtiyar Vahabzadə", "Türk dünyası; xaos və kosmos", "Genezisdən tipologiyaya", "Eposdan kitaba", "Azərbaycan mədəniyyət məsələləri", "Azərbaycanşünaslıq məsələləri", "Azərbaycanşünaslığa giriş", "Heydər Əliyev", "Ədəbiyyatdan siyasətə", "Qədim türk ədəbiyyatı", "Anar", "Klassiklərdən müasirlərə", "İlham Əliyev" və s. dəyərli kitabların çağdaş Azərbaycan təfəkkürünün formalaşması və inkişafında əhəmiyyətli rola malik Nizami Cəfərovun 50 illik yubileyi tamam olur...


Baxış sayı: 3674