Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
İmadəddin Nəsimi - 650. "Cahana sığmazam". İkinci cild. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif nəsil tanınmış şairləri tərəfindən dahi mütəfəkkir şair İ.Nəsimi mövzusunda qələmə aldıqları lirik-poetik əsərlərindən ibarət almanax.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 1343
    
    


    
Ziyadxan Əliyev. “Nəsimi dünyası rənglərin işığında”. Rəngkarlıq. Heykəltəraşlıq. Qrafika. Dekorativ-tətbiqi sənət. İncəsənət - sətətşünaslıq toplu-albomu.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Ziyadxan Əliyev. “Nəsimi dünyası rənglərin işığında”. Rəngkarlıq. Heykəltəraşlıq. Qrafika. Dekorativ-tətbiqi sənət. İncəsənət - sətətşünaslıq toplu-albomu. Bu kitabda Azərbaycan və xarici ölkə sənətkarlarının dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərindən söz açılır. İlk dəfə bir kitabda yer alan bu əsərlərin timsalında hürufi şairin əqidəsi uğrunda apardığı mübarizənin ən müxtəlif səhifələri ilə tanış olmaq mümkündür. 


Baxış sayı: 1046
    
    


    
“İmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. Elmi-kütləvi toplu. III e-Cild. Kitabda “Nəsimi-650” yubiley ili münasibəti ilə müxtəlif tədbirlərin, layihələrin, görüşlərin materialları, elmi-filoloji məqalələrdən seçmələr yer alıb.

Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“İmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. Elmi-kütləvi toplu. III e-Cild. Kitabda “Nəsimi-650” yubiley ili münasibəti ilə müxtəlif  tədbirlərin, layihələrin, görüşlərin materialları, elmi-filoloji məqalələrdən seçmələr yer alıb.


Baxış sayı: 1365
    
    


    
"Əbədiyyət günəşi. Nəsimi – 650". Elmi-publisitik toplu. "Kaspi” qəzetinin "Kaspi” Təhsil Şirkətinin dəstəyi ilə "Nəsimi ili” çərçivəsində təşkil etdiyi "Əbədiyyət günəşi” adlı məqalə müsabiqəsin materialları.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Əbədiyyət günəşi. Nəsimi – 650". Elmi-publisitik toplu. "Kaspi” qəzetinin "Kaspi” Təhsil Şirkətinin dəstəyi ilə "Nəsimi ili” çərçivəsində təşkil etdiyi "Əbədiyyət günəşi” adlı məqalə müsabiqəsin materialları. 


Baxış sayı: 1101
    
    


    
İmadəddin Nəsimi. "40 qəzəl". Mütəfəkkir şairin fars dilində, azərbaycancaya sətri və bədii tərcümədə qəzəllər toplusu. Fars dilindən bədii və sətri tərcümə: Dalğa Xatınoğlu.

İmadəddin Nəsimi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Seyyid İmadəddin Nəsimi.  "40 qəzəl". Mütəfəkkir şairin fars dilində, azərbaycancaya sətri və bədii tərcümədə qəzəllər toplusu. Fars dilindən bədii və sətri tərcümə: Dalğa Xatınoğlu. Şairin fars dilindən tərcümə edilmiş bu şeirləri Azərbaycan oxucusu üçün yenidir. 


Baxış sayı: 1364
    
    


    
"İmadəddin Nəsimi - 650". "Azərbaycan Şərqşünaslığı" elmi-kütləvi jurnalın dahi mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin fəlsəfəsinə, hürufizmə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"İmadəddin Nəsimi - 650". "Azərbaycan Şərqşünaslığı" elmi-kütləvi  jurnalın dahi mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin fəlsəfəsinə, hürufizmə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı.


Baxış sayı: 1091
    
    


    
Сеид Имадеддин Насими. Imadaddin Nasimi. “İmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. IV e-Cild. Elmi-kütləvi e-toplu. Dünya dillərində materiallar

Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 Сеид Имадеддин Насими. Imadaddin Nasimi. “İmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”.  IV e-Cild. Elmi-kütləvi e-toplu. Dünya dillərində materiallar. Elektron kitabda "İ.Nəsimi-650” yubiley ili münasibəti ilə dünyanın aparıcı dillərində, filoloq- alimlərin, cavan təq­diqatçıların materialları, eyni zamanda dahi mütəffəkkir şair, lirik-fəl­səfi söz sənətkarı İmadəddin Nəsimi və Nəsimişünaslıq mövzusunda elmi-kütləvi məqalələri yer alıb.


Baxış sayı: 1192
    
    


    
“İmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. Elmi-kütləvi toplu. II e-Cild. Kitabda “Nəsimi-650” yubiley ili münasibəti ilə müxtəlif nəsil filoloq- alimlərin, cavan tə­dqiqatçıların Nəsimişünaslıq mövzusunda yeni elmi-tənqidi məqalələri

Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“İmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. Elmi-kütləvi toplu. II e-Cild. Kitabda “Nəsimi-650” yubiley ili münasibəti ilə müxtəlif nəsil filoloq- alimlərin, cavan tə­dqiqatçıların dahi mütəffəkkir şair, lirik-fəl­səfi söz sənətkarı İmadəddin Nəsimi və Nəsimişünaslıq mövzusunda yeni elmi-tənqidi məqalələri yer alıb.


Baxış sayı: 1091
    
    


    
İsa Muğanna (Hüseynov). “Məhşər”. Tarixi-fəlsəfi roman. Şərqin böyük filosofu Fəzlullah Nəiminin və böyük hürufi şairi İmadəddin Nəsiminin insan və insanlıq uğrunda qeyri-adi mübarizələrindən bəhs edir.

İsa Muğanna (Hüseynov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İsa Muğanna (Hüseynov). “Məhşər”. Tarixi-fəlsəfi roman. XIV əsrdə Teymurləngin yürüşləri dövründə baş vermiş hadisələrdən, Şərqin böyük filosofu Fəzlullah Nəiminin və böyük hürufi şairi İmadəddin Nəsiminin insan və insanlıq uğrunda qeyri-adi mübarizələrindən bəhs edir. Əsərdə həmçinin maraqlı siyasi konfliktlər, siyasi maraqların toqquşması və bu maraqların insan mənəviyyatının məhvi məsələsi çox böyük ustalıqla təsvir edilir.


Baxış sayı: 1131
    
    


    
Nurəddin Ədiloğlu. “Taxt və tabut”. Tarixi roman. Tarixi romanda İmadədin Nəsiminin yaşadığı orta əsrlər Bütöv Azərbaycanında ictimai-siyasi, sosial-mədəni, dini-tarixi gedişatlar işığında Şah İsmayıl Yavuz Sultan Səlim münasibətinə həsr edilmişdir.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nurəddin Ədiloğlu. “Taxt və tabut”. Tarixi roman. Tarixi romanda İmadədin Nəsiminin yaşadığı orta əsrlər Bütöv Azərbaycanında ictimai-siyasi, sosial-mədəni, dini-tarixi gedişatlar işığında Şah İsmayıl Yavuz Sultan Səlim münasibətinə həsr edilmişdir. 


Baxış sayı: 1183
    
    


    
"Ədəbi körpü". Nəsiminin 650 illik yübileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı. XII sayı. İran - Güney Azərbaycanda hazırlanan elektron ədəbi dərgi. Azərbaycan dilində, mətnlər, cənubda yaşayan soydaşlarımıza görə, ərəb qrafikalı əlifbayla da

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Ədəbi körpü". İmadəddin Nəsiminin 650 illik yübileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı. XII sayı. İran - Güney Azərbaycanda hazırlanan elektron ədəbi dərgi. Azərbaycan dilində, mətnlər, cənubda yaşayan soydaşlarımıza görə, ərəb qrafikalı əlifbayla da verilir.


Baxış sayı: 1738
    
    


    
"Nəsimi yaradıcılığı və təriqqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm" (Yaqub Babayev. ). Qədim İslamı gizlin elmlərinin - müsəlman sivilizasiya tarixində - söz-fəlsəfi fikrində sufizmin və hürufizmin inkişafında mütəfəkkir şairlərin, Nəsiminin rol

Yaqub Babayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Nəsimi yaradıcılığı və təriqqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm" (Yaqub Babayev. ). Qədim İslamı gizlin elmlərinin - müsəlman sivilizasiya tarixində - söz-fəlsəfi fikrində sufizmin və hürufizmin inkişafında mütəfəkkir şairlərin, xüsusən Nəsiminin rolu haqqında maraqlı tədqiqat əsəri.


Baxış sayı: 1255