Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Bizim Vağzalımız çalınmayacaq

Ağaverdi Nəsirov (Ağa Aqil)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Bu e-nəşr əslən Qubadlıdan olan şairin II Qarabağ - Vətən müharibəsi haqqında poetik-lirik əsərlərdən ibarət toplusunun elektron variantıdır. E-kitab "Kulturoloji innovasiya: Qarabağ Zəfəri haqqında interaktiv e-kitabların hazırlanması" - Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı kulturoloji-innovativ layihə çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır.


Baxış sayı: 291
    
    


    
Bu yol Şuşa yoludur

Əli Cabbarov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Bu e-nəşr II Qarabağ - Vətən müharibəsinin şəhidləri haqqında bədii-publisistik məqalələrdən ibarət toplunun elektron variantıdır. E-kitab "Kulturoloji innovasiya: Qarabağ Zəfəri haqqında interaktiv e-kitabların hazırlanması" - Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı kulturoloji-innovativ layihə çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır.


Baxış sayı: 263
    
    


    
Biznes-motivasiya

Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İqtisadi-innovativ məqalələr toplusu Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən “Biznes-motivasiya: gənclər üçün innovativ-kreativ peşə və ixtisasların təbliği” layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanaraq yayımlanır.


Baxış sayı: 674
    
    


    
Bir damla göz yaşı / В капле слезы тоска по земле / Homesickness in a teardrop

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İradə Əlili, Nazim Tapdıqoğlu. Bir damla göz yaşında torpaq həsrəti. / Ирада Алили, Назим Тапдыкоглу. В капле слезы тоска по земле. / Irada Alili, Nazim Tapdigoghlu. Homesickness in a teardrop. Azərbaycan, rus və ingiliscə. Publisitik-sənədli toplu


Baxış sayı: 520
    
    


    
Böyük Azərbaycanın mütəffəkkiri Nizami / Büyük Azerbaycan mütefekkiri Nizami

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan alimlərinin müştərək qələmə aldıqları tarixi-filoloji kitab. "Böyük Azərbaycanın mütəffəkkiri Nizami" / "Büyük Azerbaycan mütefekkiri Nizami" monoqrafiyası qardaş Türkiyədə, türk və Azərbaycan dilində işıq üzü görüb.


Baxış sayı: 722
    
    


    
Buludlara səyahət

Nazilə Rahibqızı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Ədəbi prosesə lirik şeirlər balaca oxuculara ünvanlanmış əsərlər müəllifi kimi qoşulmuş istedadlı pedaqoq-şairənin bu yeni kitabı uşaq ədəbiyyatının maraqlı nümunələrini özündə cəmləyir. Uşaqlar üçün poetik və bədii nəsr əsərlərindən ibarət toplu.


Baxış sayı: 842
    
    


    
Bura Naxçıvandır

Əli Cabbarov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Naxçıvan Muxtar Respublikasının humanitar düşüncəsi, məbuat və publisitika tarixi tarixi haqqında publisitik-elmi yazılar toplusu.


Baxış sayı: 689
    
    


    
Bənd, xənd!. Bağla, gül!

Tat Qüdrət

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Bənd, xənd". "Bağla, gül". Şeirlər kitabı. Əslən Qubadan olan ağsaqqal şairin yeni kitabı. Sayca altıncı olan bu poetik kitabında Azərbaycan və tat dilində şairin şeirləri verilib.


Baxış sayı: 726
    
    


    
Başdaşı

Səyyad Aran

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tanınmış yazıçı-publisistin Ermənistan- Qarabağ - Azərbaycan münaqişəsinə həsr olunmuş yeni vətənpərvərlik romanı


Baxış sayı: 722
    
    


    
Bella Musayeva. "Elm və yaradıcılığın harmoniyası: Mir Cəlal Paşayev". Araşdırma. Rus dilində. Белла Мусайева. "Гармония науки и творчества: Мир Джалал Пашаев"

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 Bella Musayeva. "Elm və yaradıcılığın harmoniyası: Mir Cəlal Paşayev". Araşdırma. Rus dilində. Белла Мусайева. "Гармония науки и творчества: Мир Джалал Пашаев".


Baxış sayı: 894
    
    


    
Balayar Sadiq. “Qızılbaş fəsli” və “Hünər simfoniyası”. Şah İsmayıl Xətai və Mübariz İbrahimov kimi milli qəhrəmanların şücaətinə aid epik-lirik əsərlər. Vətənpərvərlik mövzusunda iki poema.

Balayar Sadiq

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Balayar Sadiq. "Qızılbaş fəsli" və "Hünər simfoniyası". Şah İsmayıl Xətai və Mübariz İbrahimov kimi milli qəhrəmanların şücaətinə aid epik-lirik əsərlər. Vətənpərvərlik mövzusunda iki poema.


Baxış sayı: 1424
    
    


    
Bahadur Bilalov. "Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi". Dərs vəsaiti. Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən ali məktəblərin tələbələri üçün dərslik kimi nəşr olunur.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Bahadur Bilalov.  "Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi". Dərs vəsaiti. Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən ali məktəblərin tələbələri üçün dərslik kimi nəşr olunur.


Baxış sayı: 1251