Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Əlikram Tağıyev, Dilqəm İsmayılov. "İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfəninatası Con Lokk". Fəlsəfə tarixinə aid azərbaycanca monoqrafik tədqiqat əsəri.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əlikram Tağıyev, Dilqəm İsmayılov. "İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfəninatası Con Lokk". Fəlsəfə tarixinin ən maraqlı səhifələri və filosoflarından birihaqqında azərbaycanca monoqrafik tədqiqat əsəri. 


Baxış sayı: 3802
    
    


    
"Totalitarizmin metamorfozası". Sərdar Cəlaloğlunun eyniadlı araşdırma kitabında keçmiş SSRİ respublikasında baş verən mürəkkəm ictimai-siyasi hadisələrə nəzər salınır, bir çox hallarda mübahisə doğuran fikirlər irəli sürülür...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Totalitarizmin metamorfozası". Sərdar Cəlaloğlunun eyniadlı araşdırma kitabında keçmiş SSRİ respublikasında baş verən  mürəkkəm ictimai-siyasi hadisələrə nəzər salınır, bir çox hallarda mübahisə doğuran fikirlər irəli sürülür...


Baxış sayı: 3046
    
    


    
“Zəka və xarakter”. Tarixi-fəlsəfi esselər toplusu. İctimai xadim və fikir adamı Hüseynağa Qəniyevin “Zəka və xarakter” adlı tarixi-fəlsəfi esselər toplusuna müəllifin esseləri və tərcümələri daxildir.

Hüseynağa Qəniyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Hüseynağa Qəniyev. “Zəka  xarakter”. Tarixi-fəlsəfi esselər toplusu.  İctimai xadim və fikir adamı kimi tanınan Hüseynağa Qəniyevin “Zəka və xarakter” adlı tarixi-fəlsəfi esselər toplusuna müəllifin “Zəka və xarakter”, “Nəfs haqqında”, “Fikirazadlığı”, “Müstəbid”, “Ədalət haqqında”, “Zaman və məkan”, “Platonun “səhvi”, “Yalan haqqında”, “Özünü dərk et”, “Tarixin üç parlaq ulduzu”, “Renessans, reformasiya və inqilablar haqqında”fəlsəfi esseləri, İngiltərənin görkəmli dövlət xadimi və diplomatı Filip Dormer Stenkop Çesterfildin “Maksimlər”i, ingilis filosofu Frensis Bekonun “Təcrübələr və mənəvi siyasi nəsihətlər”inin tərcümələri daxil edilib.


Baxış sayı: 5378
    
    


    
Fəlsəfə, mistika, siyasət və ədəbiyyat (e-Toplu N 1). Bertrand Russel. Mistisizm və məntiq. David Leman... Umberto Eko... Stiv Qudər... Jan Pol Sartrın aforizmləri... Milan Kundera... Çarlz Bukovski... Yeni Dünya Düzəni uğrunda Şahmat Taxtası

Bertrand Russel

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Fəlsəfə, mistika, siyasət və ədəbiyyat (e-Toplu N 1). Bertrand Russel - Mistisizm və məntiq. David Leman-Qadın kişini sevəndə... Umberto Eko - Bu çılğın, çılğın dünya...  Stiv Qudər.. Bir stəkan süd... Jan Pol Sartrın aforizmləri... Milan Kundera - Roman sənəti və nəslin davamı... Çarlz Bukovski - Marixuana ilə təhlükəli oyun... Yeni Dünya Düzəni uğrunda Şahmat Taxtası


Baxış sayı: 4737
    
    


    
"Əbu Turxanın hikmət dünyası". Professor Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında. Kitabda min illərin sınağından çıxmış və bu gün həqiqət yolunu nişan verən, düzü əyridən, haqqı nahaqdan seçməkdə bizə bələdçi olan müdrik fikirlər toplanmışdır.

Səlahəddin Xəllilov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Əbu Turxanın hikmət dünyası". Kitabda "Əbu Turxanın hikmət dünyası" adı altında min illərin sınağından çıxmış və bu gün həqiqət yolunu nişan verən, düzü əyridən, haqqı nahaqdan seçməkdə bizə bələdçi olan müdrik fikirlər toplanmışdır.


Baxış sayı: 3458
    
    


    
"Pifaqorun ünlü deyimləri"... Pifaqoru çoxumuz bir riyaziyyatçı olaraq tanıyırıq, özlüyündə isə o, fəlsəfənin ilk yaradıcılarından biri olmuşdur. Kitabçada onun aforizmləri verilib. Ruscadan tərcümə: Araz Gündüz.

Araz Gündüz

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Pifaqorun ünlü deyimləri"... Pifaqoru çoxumuz bir riyaziyyatçı olaraq tanıyırıq, özlüyündə isə o, fəlsəfənin ilk yaradıcılarından biri olmuşdur. Bu kitabçada onun aforizmləri verilib. Ruscadan tərcümə: Araz Gündüz.


Baxış sayı: 4339
    
    


    
"Elm haqqında elm". Kitabda elmin genezisi, məqsədi və funksiyaları, inkişaf qanunauyğunluğu haqqında müfəssəl məlumat verilir.

Səlahəddin Xəllilov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Səlahəddin Xəlilov. "Elm haqqında elm". Kitabda elmin genezisi, məqsədi və funksiyaları, inkişaf qanunauyğunluğu haqqında müfəssəl məlumat verilir. Elm fəlsəfəsi, elmin tarixi və sosiologiyasına dair tədqiqatlara ümumi nəzər salınır, habelə "elm haqqında elm", "elmşünaslıq" adı altında yazılmış əsərlərin əsas istiqamətləri nəzərə alınmaqla, elmə yeni baxış bucağından qiymət verilir.


Baxış sayı: 3778
    
    


    
"Kapital". Türk dilində, tam mətni. Üç cilddə. Dünya fəlsəfəsinin nəhənglərindən sayılan Karl Marks 1867-cı ildə "Kapital"ın ilk cildini yazıb. Xəstələndiyinə görə axırıncı cildi Fridrix Engels tərəfindən tamamlanıb...

Karl Marks

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 6804
    
    


    
"Zərdüşt belə buyurdu" (azəricə). Dünya sivilizasiyasının başlanğıcının Azərbaycanda - Midiya, Urmiya gölü ətrafından başlandığı barədə Nitşe şifrə verdi bəşəriyyətə... Eləcə də aforizmləri...

Fridrix Vilhelm Nitşe

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Zərdüşt belə dedi". Nitşe bu əsəri ilə Şərqə üz çevirib dünya sivilizasiyasının başlanğıcının Azərbaycanda - Midiya, Urmiya gölü ətrafından başlandığı barədə şifrə verdi bəşəriyyətə... Eləcə də barəsində məqalə və azərbaycanca aforizmləri...


Baxış sayı: 7618
    
    


    
"Fəlsəfə". Ali məktəblər üçün dərslik. Tanınmış müəllifin elmi fəaliyyətinin bu istiqaməti yeni fəlsəfi cərəyanların dərindən təhlilli və onların sadə dildə tələbələrə çatdırılmasıdır.

Ağayar Şükürov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Fəlsəfə".  Ali məktəblər üçün dərslik. Tanınmış müəllifin elmi fəaliyyətinin bu istiqaməti yeni fəlsəfi cərəyanların dərindən təhlilli və onların sadə dildə tələbələrə çatdırılmasıdır. Ağayar Şükürov keçid dövründə Azərbaycanın ali məktəbləri üçün yeni dərslik və dərs vəsaitləri yazması ilə tanınırdı. A.Şükürovun elmi fəaliyyətinin bu istiqaməti yeni fəlsəfi cərəyanların dərindən təhlilli və onların sadə dildə tələbələrə çatdırılmasından ibarət olmuşdur. 


Baxış sayı: 9692
    
    


    
Nitşe. Aforizmləri. "Yalnız məntiqlə hərəkət etmək yalana gətirib çıxarır..." Alman dilindən tərcümə edən: professor Sərxan Abdullayev...

Fridrix Vilhelm Nitşe

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nitşe. Aforizmləri. "Yalnız məntiqlə hərəkət etmək yalana gətirib çıxarır..." Alman dilindən tərcümə edən: professor Sərxan Abdullayev...


Baxış sayı: 6049
    
    


    
Fəlsəfi fikirlər, müdrik kəlamlar, bir sözlər, ağlın gözü, intellektin sözü, insanın ruhu...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Fəlsəfi fikirlər, müdrik kəlamlar, bir sözlər, ağlın gözü, intellektin sözü, insanın ruhu...


Baxış sayı: 7252