Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Türk halkları edebiyyatı / Türk xalqları ədəbiyyatı

Elman Quliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Professor Elman Quliyevin Türk halkları edebiyyatı (Ortak Ders Kitabı) / Türk xalqları ədəbiyyatı (ortaq dərs kitabı) müfredata uygun şekilde yazılmıştır. Kitapta Türk halkları edebiyatının (Türkiye Türk, Azerbaycan, Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız, Tatar, İrak-Türkmen) gelişim aşamaları, farklı farklı seçkin yazarlarının hayatı ve eserleri geniş şekilde incelenerek analiz edilmiştir.


Baxış sayı: 199
    
    


    
"Türk xalqları ədəbiyyatı" (V nəşri)

Elman Quliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Dərslikdə - kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur.


Baxış sayı: 330
    
    


    
Abay Kunanbayev

Elman Quliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli filoloq alimin qardaş Türkiyədə işıq üzü görmüş bu monoqrafiya-kitabı klassik qazax şairi, nasiri Abay Kunanbayevın anadan olmasının 175 illiyi ilə əlaqədar TÜRKSOY-un (Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı) sifarişi ilə hazırlanmışdır.


Baxış sayı: 668
    
    


    
Yusif bəy Akçuralı. "Türkçülüyün tarixi". Türk Dünyasının tanınmış mütəfəkkirinin azərbaycanca ilk kitabı. Tərcümə edən və ön sözün müəllifi: Aybəniz Kəngərli

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Yusif bəy Akçuralı. "Türkçülüyün tarixi". Türk Dünyasının tanınmış mütəfəkkirinin azərbaycanca ilk kitabı.  Tərcümə edən və ön sözün müəllifi: Aybəniz Kəngərli


Baxış sayı: 3434
    
    


    
Mustafa İsen. "Təzkirədən Bioqrafiyaya" əsəri və seçilmiş məqalələri. Həyatını və yaradıcılığını türk xalqlarının ədəbiyyat tarixinə həsr etmiş alimin elmi-filoloji yaradıcılığı. Uyğunlaşdıran: Narıngül

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Prof. Dr. Mustafa İsen. "Təzkirədən Bioqrafiyaya" əsəri və seçilmiş məqalələri... Həyatını və yaradıcılığını türk xalqlarının ədəbiyyat tarixinə həsr etmiş alimin elmi-filoloji yaradıcılığı. Uyğunlaşdıran: Narıngül. 


Baxış sayı: 2977
    
    


    
"Türk xalqları ədəbiyyatı". Kitab-antologiyada Türk dünyasının ədəbiyyatı əhatələnir, Türkiyə türkü, özbək, türkmən, qazax, tatar və başqa xalqların milli söz sənəti mərhələlərlə təqdim edilir...

Elman Quliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Türk xalqları ədəbiyyatı". Dərslik formasında hazırlanmış bu kitab-antologiyada Türk dünyasının ədəbiyyatı əhatələnir, Türkiyə türkü, özbək, türkmən, qazax, tatar və başqa xalqların milli söz sənəti mərhələlərlə təqdim edilir...


Baxış sayı: 4179
    
    


    
"Divan-i Luğat-i it-Türk" Dizini". ("Türk sözlüyü divanı"). Türkcəmizin ilk elmi-ensiklopedik izahlı sözlüyü... Türkcə

Mahmud Kaşqari

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mahmud Kaşqari. "Divan-i Luğat-i it-Türk" Dizini". ("Türk sözlüyü divanı"). Türkcəmizin ilk elmi-ensiklopedik izahlı sözlüyü... Türkcə 


Baxış sayı: 3905
    
    


    
"Türk xalqları ədəbiyyatı". Türkiyə, türkmən, özbək, qazax, qırğız, tatar ədəbiyyatının görkəmli simalarının yaradıcılıq nümunələri əsasında hazırlanmış dəyərli tədqiqat əsəri...

Elman Quliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Türk xalqları ədəbiyyatı" - Türkiyə, türkmən, özbək, qazax, qırğız, tatar ədəbiyyatının görkəmli simalarının yaradıcılıq nümunələri əsasında hazırlanmış dəyərli tədqiqat əsəri...


Baxış sayı: 4598
    
    


    
Yağmur Tunalı. "Stalinin kəşf edə bilmədiyi adı Azərbaycan Türklərinə biz verdik..." (Bəxtiyar Vahabzadə)

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Türkiyənin böyük yazarlarından olan Abdulla Yağmur Tunalının ustad şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə haqqında yazısı


Baxış sayı: 3992
    
    


    
Ortaq türk əlifbası ideyası: tarixilik və çağdaşlıq. İctimai-kulturoloji polemika

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Ortaq türk əlifbası ideyası: tarixilik və çağdaşlıq: elmi dsikussiya... 


Baxış sayı: 3849
    
    


    
“Azərbaycan yurt bilgisi”: "Ədəbi qaynaqlarımızdan olan toplunun nəşri"

Əbülfəz Quliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əd
Baxış sayı: 4735