Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
"İctimai nəqliyyatda davranış mədəniyyəti". Elmi-kütləvi toplu. SİMİB-nin layihəsi əsaında hazırlanıb. Hazırlayanı və ümumi redaktoru, layihə rəhbəri: Aydın Xan Əbilov.

Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"İctimai nəqliyyatda davranış mədəniyyəti". Elmi-kütləvi toplu. SİMİB-nin layihəsi əsaında hazırlanıb. Hazırlayanı və ümumi redaktoru, layihə rəhbəri: Aydın Xan Əbilov.


Baxış sayı: 796
    
    


    
A.A.Solonitsina. İctimai nəqliyyatda davranış və etik normalar. Bu elektron nəşr ictmai nəqliyyatda davranış və etik normalar haqqında tanınmış rusiyalı alim A.A.Solonitsinanın mühazirələri əsasında, dövrün tələblərini nəzərə almaqla, tərtib edilib.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Müxtəlif peşələrlə bağlı davranış normaları, onların ictimai əhəmiyyəti və s. mövzuları əhatə edən nəşrdə təqdim olunan mövzular ictimai nəqliyyatda çalışan, onlardan yararlanan şəxslər, eləcə də pedaqoqlar, jurnalistlər, hüquqşünaslar, gömrük işçiləri, biznes sahəsində çalışan insanlar üçün həm də idarəetmə və digər sahələrdə təhsil alan tələbələr üçün maraqlı vəsaitdir.


Baxış sayı: 683
    
    


    
Mais Ağayev, Pərvanə Əliyeva. "İctimai nəqliyyatda davranış qaydaları". Bu vəsait BNA tərəfindən balaca sərnişinlər və uşaqlar üçün kreativ formada hazırlanmış didaktik-kütləvi nəşr formasında hazırlanaraq yayımlanır.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mais Ağayev, Pərvanə Əliyeva. "İctimai nəqliyyatda davranış qaydaları". Bu vəsait BNA tərəfindən balaca sərnişinlər və uşaqlar üçün kreativ formada hazırlanmış didaktik-kütləvi nəşr formasında hazırlanaraq yayımlanır.


Baxış sayı: 654
    
    


    
"Nəqliyyata ictimai nəzarət": ictimai nəqliyyatda sivil davranış mədəniyyətinin inkişafına dəstək!" mövzusunda tədbirlərin təşkili”. SİMİB-nin innovativ layihəsi haqqında geniş bilgilər...

Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Nəqliyyata ictimai nəzarət": ictimai nəqliyyatda sivil davranış mədəniyyətinin inkişafına dəstək!" mövzusunda tədbirlərin təşkili”. SİMİB-nin innovativ layihəsi haqqında geniş bilgilər...


Baxış sayı: 820