Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Nakam eşqin ninnisi

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, istedadlı şairə-publisitin şeirlər və poemalardan ibarət növbəti kitabın təkrar nəşri. Bu lirik-epik əsərlərdə müəllif zəmanəyə poetik-lirik qiymət verir, çağdaş insanın duyğularını şeiriyyətə köçürməyə çalışır...


Baxış sayı: 31
    
    


    
Şairlər bir mələkdir

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, istedadlı şairə-publisitin şeirlər və poemalardan ibarət yeni kitabı. Bu lirik-epik əsərlərdə müəllif zəmanəyə poetik-lirik qiymət verir, çağdaş insanın duyğularını şeiriyyətə köçürməyə çalışır...


Baxış sayı: 30
    
    


    
Seçilmiş əcərləri. I cild

Qəni Camalzadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tanınmış yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadənin "Seçilmiş əsərləri"nin - 15 Cildliyinin I Cildinə müəllifin qələmə aldığı, dövri mətbuatda və çoxsaylı kitablarda işıq üzü görmüş hekayələrin böyük bir qismi toplanıb.


Baxış sayı: 93
    
    


    
Söz merdiveni / Söz pilləkanı

Firuzə Məmmədli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Firuze Memmedli. "Söz merdiveni". Türkçe. Tanınmış istedadlı şairə, filoloq alim Firuzə Məmmədlinin qaradş Türkiyədə nəşr olunmuş yeni poetik toplusu. Bu kitab tanınmış şairə-alim Firuzə Məmmədlinin müxtəlif illərdə qələmə aldığı seçilmiş şeirlərinin türk dilində - qardaş Türkiyədə, İstanbul şəhərində çap olunub.


Baxış sayı: 152
    
    


    
Arzularımın rəqsi

Samir İmanov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Samir İmanovun bu yeni e-kitabı da “Yaradıcı əlil gənclərə diqqət və qayğının artırılması: kreativ neo-maarifləndirici təşəbbüslər” inklüziv-kreativ layihəsi çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanıb. Kreativ layihə Azərbaycan Gənclər Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir və YYSİB tərəfindən reallaşdırılır.


Baxış sayı: 582
    
    


    
Nur dərəsi

Təhmasib Novruzov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əsər XX əsrin əvvəllərində və sovet hakimiyyəti qurulanda Azərbaycanın bölgələrindən birində, Qarabağın Abdal - Gülablı kəndində baş verən hadisələrdən bəhs edir. Səfəvi dövlətinin səraslanı Dədəbəyin nəslindən olan Binnət Fərzəliyevin ətrafında baş verən real tarixi hadisələrdən, erməni məkrindən və sovet repressiyalarından bəhs edən romandır.


Baxış sayı: 372
    
    


    
Yaradıcı əlil gənc: Samir İmanov

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:Baxış sayı: 310
    
    


    
Dedim bəlkə sözüm qala...

Qalib Rəhimli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı qələm sahibinin oxucularla görüşü bu dəfə "Dedim bəlkə sözüm qala..." kitabındakı oxunaqlı əsərləri ilə baş tutdu... Bu kitab sözü bilən və bildiyini cəsarətlə, ürəyinin odu ilə yazan istedadlı jurnalist, publisist, tədqiqatçı, yazıçı Qalib Rəhimlinin yaradıcı ömrünün ehtiva etdiyi ədəbi-publisist düşüncələrinin bir hissəsidir


Baxış sayı: 12465
    
    


    
Malayziyada açılan səhər

Əliyev İlham

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Dövlətlərin, xalqların üzləşdikləri bəşəri fəlakətlərə baxmayaraq, insan tacirləri öz biznes maraqlarından əl çəkmirlər. “Malayziyada açılan səhər” bədii romanı da məhz bu mövzuda qələmə alınıb. Sunamidən sonra İndoneziya sahillərində baş verən dağıntılar altından xilas edilən kimsəsiz uşaqlar insan alverçilərinin qurbanına çevrilirlər.


Baxış sayı: 462
    
    


    
213-cü gün

Səfdər Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Qarabağ veteranı, dəyərli yazıçımız Səfdər Eminovun yazdığı əsərlərin hamısı müharibə mövzusundadır. İnanırıq ku, onun yazdığı hər bir əsər Azərbaycan ədəbiyyatına ən gözəl töhvə olmaqla bərabər, gələcək nəsilimizə kişilik, igidlik məktəbidir. «213-cü gün» əsəri ermənilərə əsir düşən və erməni cəlladlarının işğəncəsinə məruz qalan əsgərlərimizin faciəli həyatından bəhs edir.


Baxış sayı: 864
    
    


    
Sayrışan ulduzlar

Səfdər Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məhsuldar yazıçınlın bu yeni kitabındakı “Rəngsiz ölüm” sənədli-bədii romanı və “Sayrışan ulduzlar” povestləri “Casus ovu”ndan sonra araya-ərsəyə gətirdiyi, günümüzün aktuallığını əks etdirən vətənpərvərlik mövzusunu özündə ehtiva edən ədəbi nümunələrdir.


Baxış sayı: 620
    
    


    
Casus ovu

Səfdər Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı müəllifin bu romanı oxucuların böyük marağına səbəb olacaq. Əsər SSRİ-nin son dövrünü və Azərbaycanımızın müstəqilliyinin yenidən bərpası ərəfəsində və sonrakı dönəmlərdə qarşıya çıxan çətinliklərdən, qəhrəman azəri oğullarının iştirak etdiyi qanlı döyüşlərdən, əsir düşmüş soydaşlarımızın işgəncə dolu ağır həyatından bəhs edir.


Baxış sayı: 690