Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Sənə məktub yazacağam

Xuraman Muradova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Uzun illərdi sahibkar kimi çalışan, xeyirxah insan kimi tanınan və sevilən Xuraman Muradova vətənə, xalqa olan sevgi hisslərini, duyğularını poeziyanın dilində qələmə almağı bacarıb. İncə ruhlu şeirləri ilə oxucu qəlbinə yol tapıb.


Baxış sayı: 160
    
    


    
Olumla ölüm arasında

Hüseyn Məmmədov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitab istedadlı müəllifin eyniadlı povesti və mətbuatda işıq üzü görmüş məqalələri verilib. Bu bədii və publisitik yazılar ədəbiyyatsevərlərin diqqətini cəlb edəcək.


Baxış sayı: 310
    
    


    
Zəfər təntənəsi

Gülayə Könül (Rzayeva)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Toplu Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə “Qayğı və Himayə” Xeyriyyə Fondu tərəfindən reallaşdırılan “Zəfər” salnaməsi: qəhrəmanlığın ədəbi-kreativ tarixi” adlı ikiaylıq layihəsi çərçivəsində nəşr olunub.


Baxış sayı: 298
    
    


    
Haqqa gedən yol

Bəhram Bilaloğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı, məhsuldar gənc şairin ilkin qələm nümunələrinin toplandığı ilk kitabı. Bu lirik-ictimai poeziya nümunələrindən də göründüyü kimi, şair zəmanəsinin nəbzini tutmağa çalışır, zamandaşının duyğularını şeiriyyətə gətirməyə çalışır...


Baxış sayı: 320
    
    


    
Darıxan sevgilər

Xanlar Həmid

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İki hissəyə ayrılmış kitabın ilk bölümündə şairin məhəbbət mövzusundakı lirik şeirləri yer alıb: buradakı eşq, sevgi haqqında yeni deyimlər oxucu üçün təzədir. İkinci bölümdəki müxtəlif şeirlərlə tanış olan oxucular, eyni zamanda, "mənalar bağçası"nda təxəyyüllərinə estetik zövq qatacaqlar.


Baxış sayı: 256
    
    


    
Azmış kimi...

Vasif Əlihüseyn

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Cavan şair-jurnalistin bu yeni kitabı müəllifin 2015-ci ildə 49 yaşında xərçəngdən dünyasını dəyişmiş anası Şəlalə xanıma həsr edilib. "Ulduz” jurnalı ilə “Mücrü” nəşriyyatının birgə layihəsi əsasında çap edilmiş kitabda Vətən, müharibə, sevgi və müxtəlif mövzulu şeirlər toplanıb.


Baxış sayı: 220
    
    


    
Məhbəs pyesləri

Rövşən Yerfi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitab qadın cəza evindən (“Həbsxana bənövşəsi”) və cinsi azlıqlardan bəhs edən (“Sanitarlar”) məhbəs pyeslərindən ibarətdir. Bu pyeslər Azərbaycan ədəbiyyatında məhbəs mövzusunda ilk nümunələrdir...


Baxış sayı: 432
    
    


    
40 hekayə

Rövşən Yerfi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitabda müəllifin penitensiar xidmətə aid olmayan, digər müxtəlif mövzulardan bəhs edən əllidən çox hekayəsindən 40-ı seçilərək ŞƏHƏR, KƏND, MÜƏLLİM, QADIN, MÜHARİBƏ başlıqları altında oxuculara təqdim olunur. 


Baxış sayı: 331
    
    


    
Ədalət yolçusu

Bəhram Bilaloğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı cavan şair-publisitin lirik və vətənpərvərlik əsərlərindən ibarət ilk poetik toplusu: müəllif şeirlərinin əsas motivi Vətənə sevgi, insanlara məhəbbət, dəyərlərə sayğı təşkil edir.


Baxış sayı: 462
    
    


    
Tənha köç

Naibə Yusif

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı şairə, son illərin məhsuldar yazıçının “Tənha köç” adlı bu yeni əsəri xatirə-roman janrında qələmə alınıb, daha çox ictimai-siyasi xarakter daşıyır. Müəllifin məharətlə qələmə aldığı, xalqımızın mürəkkəb tarixi reallıqlarından bəhs edən həqiqqətləri, bu mövzuda olan əsərlər sırasında özünəməxsüs yer tuacağına inanırıq.


Baxış sayı: 499
    
    


    
Yarımçıq toy

Nəcibə İlkin

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tanınmış şair, publisit, nasir, qəzet redaktorunun bədii nəsr əsərləri - povest, hekayələr və esselər toplusu. Lirik-psixoloji üslubda, ustalıqla qələmə alınmış bu nəsr nümunələrində müəllifin real həyat hadisələrinə bir şairanə münasibəti sərgilənir.


Baxış sayı: 475
    
    


    
Gülün yarpıza dönsün

Naibə Yusif

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Şirvanda yazıb-yaradan istedadlı yazıçının bu yeni romanında Azərbaycana və soydaşlarımıza qarşı rus-sovet şovinizminin riyakar, işğalçı siyasəti, erməni vandalizminin qəddarlığı, vəhşiliyi obrazlı nümayiş olunur. Müəllifin məharətlə tarixi gerçəkliyi özündə yaşadan və obrazların dili ilə acı həqiqqətlərə aydınlıq gətirən bu əsərində qələbə ilə başa çatan sonluq haqqın-həqiqətin təntənəsidir.


Baxış sayı: 465