Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
“Ədəbi körpü”. Aylıq ədəbi e-dərgi. XVI sayı. İranda - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin yeni - XV sayında da o taylı-bu taylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın ədəbi-bədii nümunələri verilib.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“Ədəbi körpü”. Aylıq ədəbi e-dərgi. XVI sayı. İranda - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin yeni - XVI sayında da o taylı-bu taylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın ədəbi-bədii nümunələri verilib.


Baxış sayı: 1629
    
    


    
“Ədəbi körpü”. Aylıq ədəbi e-dərgi. XIII sayı. İranda - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin yeni - XIll sayında da o taylı-bu taylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın ədəbi-bədii nümunələri yer alıb.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“Ədəbi körpü”. Aylıq ədəbi e-dərgi. XllI sayı. İranda - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin yeni - XIll sayında da o taylı-bu taylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın ədəbi-bədii nümunələri yer alıb.


Baxış sayı: 1474
    
    


    
“Ədəbi körpü”. XI sayı. İranda - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin yeni - XI sayında o taylı-bu taylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın yaradıcılıq nümunələri yer alıb.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“Ədəbi körpü”. XI sayı. İranda - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin yeni - XI sayında o taylı-bu taylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın yaradıcılıq nümunələri yer alıb.


Baxış sayı: 1390
    
    


    
Afak Şıhlı. "Gurbet rüzgları". Türkce. Afaq Şıxlı. “Sənə demədiklərim”. Poetik toplu. Türkcə. Rusiyada yazıb-yaradan istedadlı şairə-tərcüməçinin Türkiyədə nəşr olunan bu yeni e-kitabında müəllifin heca və sərbəst vəzndə yazılmış şeirləri

Afaq Şıxlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Afak Şıhlı. "Gurbet rüzgları". Türkce. Afaq Şıxlı. “Sənə demədiklərim”. Poetik toplu. Türkcə. Rusiyada yazıb-yaradan istedadlı şairə-tərcüməçinin Türkiyədə nəşr olunan bu yeni e-kitabında müəllifin heca və sərbəst vəzndə yazılmış şeirləri toplanıb.


Baxış sayı: 1657
    
    


    
“Ədəbi körpü”. X sayı. İran - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin yeni - X sayında da o taylı-bu taylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın yaradıcılığı təbliğ olunur.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“Ədəbi körpü”. X sayı. İran - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin yeni - X sayında da o taylı-bu taylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın yaradıcılığı təbliğ olunur.


Baxış sayı: 1967
    
    


    
Səfa Rəşid. "Ayrılığı sal yadıma..." Şeirlər kitabı. YYSİB Avropa təmsilçisi, İspaniyada yaşayıb-yaradan istedadlı cavan şair Səfa Rəşidin ilk poeziya kitabı.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Səfa Rəşid. "Ayrılığı sal yadıma..." Şeirlər kitabı. YYSİB Avropa təmsilçisi, İspaniyada yaşayıb-yaradan istedadlı cavan şair Səfa Rəşidin ilk poeziya kitabı.


Baxış sayı: 1350
    
    


    
Şəbnəm Bəkirzadə Qarslı. "Əlimi tutarsanmı?" Roman, türk dilində. Şebnem Karslı. "Elimi tutarmısın?" Roman. (Türkçe). Türkiyədə yazıb-yaradan istedadlı xanın nasirin maraqlı bədii əsəri

Şəbnəm Karslı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Şəbnəm Bəkirzadə Qarslı. "Əlimi tutarsanmı?" Roman, türk dilində. Şebnem Karslı. "Elimi tutarmısın?" Roman. (Türkçe). Türkiyədə yazıb-yaradan istedadlı xanın nasirin maraqlı bədii əsəri.


Baxış sayı: 1531
    
    


    
Afaq Şıxlı. “Sənə demədiklərim”. Poetik toplu. Rusiyada - Moskvada yazıb-yaradan istedadlı şairə-tərcüməçi Afaq Şıxlının bu yeni e-kitabında müəllifin heca və sərbəst vəzndə yazılmış şeirləri yer almışlar.

Afaq Şıxlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Afaq Şıxlı. “Sənə demədiklərim”. Poetik toplu. Rusiyada - Moskvada yazıb-yaradan istedadlı şairə-tərcüməçi Afaq Şıxlının bu yeni e-kitabında müəllifin heca və sərbəst vəzndə yazılmış şeirləri yer almışlar. Kitabin birinci bölməsindəki şeirlər xronoloji olaraq düzülmüşlər.


Baxış sayı: 1406
    
    


    
“Ədəbi körpü”. IX sayı. İran - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və müştərək aylıq ədəbi elektron dərginin yeni - IX sayında da otaylı-butaylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın yaradıcılığı təbliğ olunur.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“Ədəbi körpü”. IX sayı. İran - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və müştərək aylıq ədəbi elektron dərginin yeni - IX sayında da otaylı-butaylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın yaradıcılığı təbliğ olunur.


Baxış sayı: 1495
    
    


    
Orxan Aras. "Avropada Azərbaycan..." Bədii nəsr və ədəbi publisitik əsərlər toplusu. Almaniyada yaşayıb-yaradan, əslən Türkiyə Cümhuriyyətindən - Anadolu torpağı, İqdırdan olan azərbaycanəsilli yazıçı-alimin elektron kitabı.

Orxan Aras

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Orxan Aras. "Avropada Azərbaycan..." Bədii nəsr və ədəbi publisitik əsərlər toplusu. Almaniyada yaşayıb-yaradan, əslən Türkiyə Cümhuriyyətindən - Anadolu torpağı, İqdırdan olan azərbaycanəsilli yazıçı-alimin elektron kitabı.


Baxış sayı: 1504
    
    


    
Ziyad Quluzadə. "Van Qoqun Kamasutra məşqləri və ya Ka". Roman. Türkiyədə yaşayan gənc nasirin ikinci romanı yeni poetik təfəkkür məhsuludur...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Ziyad Quluzadə. "Van Qoqun Kamasutra məşqləri və ya Ka". Roman. Türkiyədə yaşayan gənc nasirin ikinci romanı yeni poetik təfəkkür məhsuludur... 


Baxış sayı: 1523
    
    


    
Səxavət İzzəti. “Nəğməli dastanlar”. İran - Güney Azərbaycan. Ərəb qrafikalı əski Azərbaycan əlifbası ilə işləyəni şair-mütərcim Səxavət İzzəti.

Səxavət İzzəti

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Səxavət İzzəti.  “Nəğməli dastanlar”. İran - Güney Azərbaycan. Ərəb qrafikalı əski Azərbaycan əlifbası ilə işləyəni şair-mütərcim Səxavət İzzəti. 


Baxış sayı: 1398