Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Turkiy xalqlar adabiyoti / Türk xalqları ədəbiyyatı

Müəllif:

Elman Quliyev


Kateqoriya:

ÖzbəkistanQısa Təsvir:

Turkıy xalqlar adabiyoti / Türk xalqları ədəbiyyatı. Özbək dilində.Dərslik tədris proqramına uyğun yazılmışdır. Kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türkcəsi, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur. 


Baxış sayı: 602
    
    


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi


www.kitabxana.net


Mir Cəlal Paşayev adına


 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında


“Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı”Bədii-poetik e-kitablar seriyasıElektron kitab N 90 (01 - 2022)  "Çağdaş Azərbaycan elmi irsi"


Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı yardımıyla icra edilən “Çağdaş Azərbaycan Ədəbiyyatı” mövzusunda kreativ layihəsi  çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır.


Kreativ-bədii layihənin maliyyələşdirən qurum: YYSİBhttps://kitabxana.netRəsmi FB səhifəmiz:


www.facebook.com/groups/kitabxana
Elman Quliyev. Turkiy xalqlar adabiyoti


O‘zbekiston. Toshkent: Renessans press, 2022


Özbək dilindəElman Quliyev


"Türk xalqları ədəbiyyatı"


Dərslik 


Təkmilləşdirilmiş, 5-ci - 2022-ci il nəşri

 

Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2022

YYSİB - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsüElmi redaktor: HİMALAY QASIMOV - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Rəyçilər: İSA HƏBİBBƏYLİ - Akademik

QƏZƏNFƏR PAŞAYEV - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

GÖVHƏR BAXŞƏLİYEVA - Akademik

NİZAMİ CƏFƏROV - Akademik

ƏSGƏR RƏSULOV - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

NİZAMİ TAĞISOY - filologiya üzrə elmlər doktoru, professorTurkıy xalqlar adabiyoti / Türk xalqları ədəbiyyatı. Özbək dilində. Dərslik tədris proqramına uyğun yazılmışdır. Kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türkcəsi, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur. Kitab mütəxəssislər və filologiya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Dərslik tədris proqramına uyğun yazılmışdır. Kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur. Əvvəlki nəşrlərdən fərqli olaraq dərslikdə milli ədəbiyyatlara aid icmallar yazılmış, təsəvvüf cərəyanı və onun əsas xüsusiyyətləri haqqında geniş məlumat verilmiş, Krım-tatar ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi C.Dağcıya və İraq-türkman ədəbiyyatının tanınmış şairləri Ə.Bəndəroğlu, N.Ərbil, S.Növrəs və M.Bayata ayrıca yer ayrılmış, C.Rumi, Z.Paşa, N.Kamal, T.Fikrət, İ.Qaspiralı, Ö.Seyfəddin, N.Hikmət, C.Aytmatov, M.Cəlil və s. sənətkarların həyat və yaradıcılıqlarına müəyyən əlavələr edilmişdir. Kitab mütəxəssislər və filologiya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Kitabın istifadəsi ilə bağlı bütün müstəsna hüquqlar müəllifə məxsusdur.


ISBN 978-9952-8176-1-4

© Elman Quliyev, 2017


Müəllifin başqa e-kitabları burada:


https://kitabxana.net/author.php?author=261DİQQƏT!Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.