Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Avesta. Seçilmiş himnlər

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Atəşpərəstlik - ZərdüştlükQısa Təsvir:

Zərdüşt Peyğəmbər. "Avesta". Seçilmiş himnlər. Zərdüşt peyğəmbərin kitabı. Avesta dilindən çevirmə: İ.M.Steblin-Komenski. Ruscadan tərcümə: Xanlar Həmid.


Baxış sayı: 66
    
    


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi


www.kitabxana.net 


 Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında


"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği"


YYSİB-nin kreativ e-kitablar seriyası 


Elektron kitab N 57 (01 - 2021)Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı yardımıyla icra edilən, "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" kreativ e-kitablar layihəsi çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır. 


Kreativ-bədii layihənin maliyyələşdirən qurum:


YYSİB"Avesta"


Seçilmiş himnlər


Zərdüşt peyğəmbərin kitabı


Avesta dilindən çevirmə: İ.M.Steblin-Komenski.


Ruscadan tərcümə: Xanlar HəmidElektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2021

YYSİB - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsü


Layihə rəhbəri: Akif DənzizadəDİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.