Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Məhəmməd Bəylər Aranlı. "Salam, Ulu Türk". Poetik toplu. Bu kitab İmişlidə yaşayıb-yaradan məhsuldar şair-həkim Məhəmməd Bəylər Aranlının sayca 7-ci kitabıdır.

Müəllif:

Məhəmməd Bəylər Aranlı


Kateqoriya:

Çağdaş ədəbiyyatQısa Təsvir:

Məhəmməd Bəylər Aranlı. "Salam, Ulu Türk". Poetik toplu. Bu kitab Məhəmməd Bəylər Aranlının sayca 7-ci kitabıdır. Müəllif bütün yaradıcılıq xəttinə sadiq qalaraq yeni kitabında da Vətənə məhəbbət, istək hər misralarında görünməkdədir. Müləllif yeni yazdığı bu əsərdə insanları haqqa-ədalətə, düzlüyə səsləyir.


Baxış sayı: 754
    
    


 

www.kitabxana.net 

 

 Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

"Çağdaş Azərbycan poeziyası" silsiləsi. E-kitab N 25 (05 -  2021)

 

Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi ilə  www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın "Çağdaş Azərbycan poeziyası" silsiləsi və  kreativ-ədəbi layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb, sərbəst yayımlanır. 

 

Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum:

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: 

www.yysq.kitabxana.net

 https://www.facebook.com/groups/kitabxana

https://www.facebook.com/YYSQAX/

 

Məhəmməd Bəylər Aran


“Salam, Ulu Türk”

 

Poetik toplu

 

Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı – 2021

Virtual redaktoru, e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan Əbilov, YYSİB sədri, Prezident təqaüdçüsü, yazıçı-kulturoloq


Ön söz müəllifi və redaktor:  

 Ramiq Muxtar

Prezident təqaüdçüsü, şair-dramaturq, Şöhrət ordenli

 

Məsləhətçilər:   

Hacı Mirdaməd Hacı Mirqiyas oğlu

Hacı Adil Feyruz oğlu

 

Korrektorlar:    

    Elxan Hacı Gülhüseyn oğlu

Elşad Seyid Qərib oğlu

Sənəm Məhəmməd qızı Bəylər

 

 Bakı, “Ecoprint”, 2020, 136 səh.

 

Bu kitab Məhəmməd Bəylər Aranlının sayca 7-ci kitabıdır. Müəllif bütün yaradıcılıq xəttinə sadiq qalaraq yeni kitabında da Vətənə məhəbbət, istək hər misralarında görünməkdədir.

Müləllif yeni yazdığı bu əsərdə insanları haqqa-ədalətə, düzlüyə səsləyir.

 

ISBN 978 9952 29 184 3

 

 

© Məhəmməd Bəylər Aranlı

DİQQƏT

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.