Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Onuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 2. Şəxsiyyət: emosional və əxlaqi münasibətlər. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 10 e-kita

Müəllif:

Allahverdi Eminov


Kateqoriya:

Mir Cəlal Paşayev. Elektron kitabları



Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Onuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 2. Şəxsiyyət: emosional və əxlaqi münasibətlər.  Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 10 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub. 


Baxış sayı: 635
    
    


www.kitabxana.net -  Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


  “Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji layihə. Elektron Kitab N 65 (14 - 2020)

 

 Bu elektron kitablar Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə (2020-ci il maliyyə yardımı müsabiqəsi), Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar:

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu - http://youthfoundation.az


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi:

 http://www.yysq.kitabxana.net 


Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan oxuyun:


http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=192 



   “Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji layihə çərçivəsində hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan izləyin: https://www.facebook.com/YeniYazarlar


Allahverdi Eminov

 

“Mir Cəlalın poetikası”

 

Onuncu hissə


Mir Cəlalın yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 3


Üçüncü fəsil 


Ön söz


Şəxsiyyət: emosional və əxlaqi münasibətlər

 

  Monoqrafiya

 

Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı

 

Üç cilddə. III cild. 10 e-kitab


Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2020

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsü


         Tərtibçi və redaktor, layihə rəhbəri:

Aydın Xan Əbilov,

Prezident  təqaüdçüsü, yazıçı-kulturoloq, YYSİB sədri 

 

Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə yardımı ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən “Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti"   layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Onuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət: emosionallıq və əxlaqi münasibətlər.  Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 10 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.

Müəllif monoqrafiyada böyük yazıçı, alim  pe­da­qoq Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığında: əslində araşdırılmamışnəsr poetikasından bəhs edir. Ədibin “Bir gəncin manifesti”, “Yolumuz hayanadır”, “Dağlar dil­ləndi”, “Təzə şəhər”, “Yaşıdlarım” romanları və po­vestləri təhlini tapmışdır. Kitab tələbə  gənclər və ge­niş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

© Yeni Yazarlar və Sənətçilər

İctimai Birliyi, 2020


“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti”

#AzGF maliyyə dəstəyi ilə #YYSİB-nin kulturoloji layihəsi


Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun qrant müsabiqəsi çərçivəsində maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi oktyabırın ortalarından “Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" adlı növbəti maraqlı kulturoloji layhəsini həyata keçirir.

YYSİB Analitik-İnformasiya Bölümünün açıqlamasına görə, layihə gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin gücləndirilməsi, Azərbaycan dilinin, tarixinin, mədəniyyət və incəsənətinin təbliğinə xidmət edən intellektual oyunların, müsabiqələrin, olimpiadaların, festivalların keçirilməsi və animasiya və bədii filmlərin (sosial çarxların) hazırlanması mövzusundadır. Layihə görkəmli yazıçı, dəyərli alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri vasitəsilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş 55 milyonluq azərbaycanlılar, xüsusən uşaq, yeniyetmə və gənc soydaşlarımız - kreati-intellektual düşüncə sahibləri arasında tarixi vətənləri olan Azərbaycana sevgi və sayğını artırmaq məqsədilə innovativ-vətənpərvərlik aksiyaları özündə cəmləyir. İnternet resurslarından - sosial şəbəkələr, yeni media orqanları, videopaylaşım platformalarının imkanlarından yararlanaraq, elektron-virtual formada Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri ilə motivasiya formasında yeni nəsil arasında vətənpərvərlik tərbiyəsi işi gücləndirilməsinə yönəldilir. Bunun üçün respublikamızın bir sıra yerlərində, eləcə də xaricdə yaşayan diasporumuzun görkəmli simaları, gənc bloqqerlər, şəbəkə istifadəçiləri, tanınmışlar və sadə oxucular tərəfindən əsərin audio-vizual formatda, oxucular tərəfindən səsləndirməklə, video çəkiliş aparmağı, film formasında hazırlanması və İnternetdə yayımının təşkili, kitabın bir sıra dillərdə tərcümə variantının elektron formada şəbəkə resursları və e-kitabxanaya hazırlanması, həmçinin, yayımı, o əsər haqqında yazılan filoloji materiallardan ibarət e-almanax hazırlayıb e-kitabxanada yerləşdimək, müəllifin aforizmlərindən ibarət kitabın çapı, yayımı, təqdimatı, sosial şəbəkələrdə təbliğatı nəzərdə tutulur. Kitabdan parçalar oxuyanlarda Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlərimizə maraq artacaq.

Görkəmli yazıçı, dəyərli alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərinin elektron variantda hazırlanaraq gənclərə çatdırılması, həm də yeni media və sosial şəbəkələrdə layihəyə İKT dəstəyi verilməsi üçün kreativ innovasiyalar yaratmaq vacibdir.

Əsas məqsəd Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərindəki vətənpərvərlik intonasiyanı gənclərimizi innovativ-kreativ birləşdirən bütöv milli-mənəvi kitab kimi motivasiya formasında təbliğ etməkdir. Gənclərin yeni İKT texnologiyaları, Feysbuk, Youtube, İnstagram, Tvviter, TikTok, həmçinin, Vatsap kimi plotformalarından yararlandığını nəzərə alaraq bu əsərin səsli və görüntülü formasını (audio-video format), eləcə də elektron variantda yayıma hazırlamaqla İnteretdə trend yaratmaq mümkündür.

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Bu elektron kitablar Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə (2020-ci il maliyyə yardımı müsabiqəsi), Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji layihəs çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.


Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar:


Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu - http://youthfoundation.az

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi:

http://www.yysq.kitabxana.net

Bu silsilədən olan digər digər e-kitablarını buradan oxuyun:

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=192

“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji layihə çərçivəsində hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan izləyin:

https://www.facebook.com/YeniYazarlar

 

Bütün media, yeni media, İnternet aksiyalar aşağıdakı həştaqlarla aparılır:

#AzGF #MirCəlalPaşayev #MirJalalPashayev #YYSİB #BiliyimİZ #kitabxananet #AzərbaycanGənclərFondu 

#YeniYazarlarvəSənətçilərİctimaiBirliyi #MirCəlal #MirJalal


YYSİB İctimaiyyətlə  Əlaqə və Analitik-İnformasiya Bölümü


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.