Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Дж.С.Тримингэм. "Суфийские ордены в Исламе". C.C.Triminqem. "İslamdakı sufi təriqətlər" (rusca). Araşdırma. İngiliscədən ruscaya tərcümə.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Dini polemikaQısa Təsvir:

 Дж.С.Тримингэм. "Суфийские ордены в Исламе". C.C.Triminqem. "İslamdakı sufi təriqətlər" (rusca). Araşdırma. İngiliscədən ruscaya tərcümə. Исследование английского востоковеда Дж.С. Тримингэма посвящено весьма интересному и важному вопросу о становлении, формах организации и дальнейшем развитии суфийских мистических братств - орденов. Автор привлек к работе колоссальный оригинальный материал, так что работа может служить также справочным пособием. 


Baxış sayı: 650
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Uca və Tək Allahın adıyla!

 

  "İslam tarixi, müsəlman sivillizasiyası, ilahiyyat elmləri": tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitablar silsiləsi

Elektron Kitab N 49  (06 - 2020)

 

 Bu elektron kitablar Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın "İslam tarixi, müsəlman sivillizasiyası, ilahiyyat elmləri": tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitablar silsiləsi" adlı kulturoloji-dini layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi - www.yysq.kitabxana.net 


Bu silsilədən olan digər e-kitablarını buradan oxuyun:


http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=73


 Дж.С.Тримингэм


"Суфийские ордены в Исламе"


C.C.Triminqem. "İslamdakı sufi təriqətlər"


Araşdırma. İngiliscədən ruscaya tərcümə


Перевод А.А. Ставиской.


"Суфийские ордены в Исламе"

Исследование английского востоковеда Дж.С. Тримингэма посвящено весьма интересному и важному вопросу о становлении, формах организации и дальнейшем развитии суфийских мистических братств - орденов. Автор привлек к работе колоссальный оригинальный материал, так что работа может служить также справочным пособием.
Перевод А.А. Ставиской.

Суфийские братства: сложный узел проблем


Предисловие автора


Глава I. Формирование школ мистицизма
Глава II. Основные линии тарикатов
1. Месопотамия
2. Египет и Магриб
3. Иранский, тюркский и индийский регионы
Глава III. Формирование Таифа

Заключение

Глава IV. Обновленческие движения XIX в.
1. Пути обновления
2. Магриб
3. Движения, ведущие начало от Ахмада б. Идриса
4. Ордены в Азии


Глава V. Мистицизм и теософия орденов
Глава VI. Структура орденов
Инициация и инвеститура
Глава VII. Ритуал и церемонии
Глава VIII. Роль орденов в жизни мусульманского общества
Глава IX. Ордены в современном мусульманском мире

Примечания

Список сокращений
Список цитированной литературы
Приложения
Глоссарий
Указатель имен собственных и династий
Указатель географических и топографических названий

Указатель наименований суфийских ветвей, школ, групп, орденов, а также прочих мусульманских конфессиональных объединений и сект