Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

İmam Hafiz Əbu İsa Mühəmməd ibn İsa ibn Sovrə ət-Tirmizi (209-279 h). "Peyğəmbərin xisləti". İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı. Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

İlahiyyat elmləri. Müsəlman sivillizasiyasıQısa Təsvir:

İmam Hafiz Əbu İsa Mühəmməd ibn İsa ibn Sovrə ət-Tirmizi (209-279 h). "Peyğəmbərin xisləti".  İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı. Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev


Baxış sayı: 623
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Uca və Tək Allahın adıyla!

 

  "İslam tarixi, müsəlman sivillizasiyası, ilahiyyat elmləri": tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitablar silsiləsi

Elektron Kitab N 1127  (04 - 2019)

 

 Bu elektron kitablar Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın "İslam tarixi, müsəlman sivillizasiyası, ilahiyyat elmləri": tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitablar silsiləsi" adlı kulturoloji-dini layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi - www.yysq.kitabxana.net 


Bu silsilədən olan digər e-kitablarını buradan oxuyun:


http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=73İmam Hafiz Əbu İsa Mühəmməd ibn İsa ibn Sovrə ət-Tirmizi  (209-279 h)


"Peyğəmbərin xisləti"Bakı - 2019 İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı


Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev


Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin razılığı ilə çap edilmişdir.

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2019

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq


Redaksiya heyəti:


Əbu Məryəm

M. N. Qarayev

T. C. Abdullayev

A. X. Salehli

S. Z. Səfərbəyov

R. M. Ağayev

G. İ. Musayeva


Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlöt Komitəsinin razılığı ilə çap edilmişdir.

(DK-760/B - 11.03.2013)


İmam Hafiz Əbu İsa Mühəmməd ibn İsa ibn Sovrə ət-Tirmizi  (209-279 h). "Peyğəmbərin xisləti". 


İmam Hafiz Əbu İsa Mühəmməd ibn İsa ibn Sovrə ət-Tirmizi (209-279 h). "Peyğəmbərin xisləti".  İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı. Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.


YYSİB Analitik-İnformasiya Bölümü