Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Fərid Hüseyn. "Sevdiyim əsər. 101 ədəbi söhbət". Kitabda dünya və Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsərləri haqqında seçkin söz və fikir adamlarının müsahibələri toplanıb.

Müəllif:

Fərid Hüseyn


Kateqoriya:

Dünya ədəbiyyatıQısa Təsvir:

Fərid Hüseyn. "Sevdiyim əsər. 101 ədəbi söhbət". Kitabda dünya və Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsərləri haqqında seçkin söz və fikir adamlarının müsahibələri toplanıb.  Toplu Azərbaycan ədiblərinin dünya ədəbiyyatına, ən çox sevdikləri əsərlərə münasibətlərini aydınlaşdırır, həmin əsərlər əhatəli şəkildə təhlil olunur.


Baxış sayı: 795
    
    


 www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


“Dünya ədəbiyyatını öyrənək”.  Elektron kitab N 125 (01-2019)

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi və www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın icra etdiyi “Dünya ədəbiyyatını öyrənək” kulturoloji-geoinnovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayımlanır. 


Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum: 


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: www.yysq.kitabxana.net


Fərid Hüseyn


 “Sevdiyim əsər. 101 ədəbi söhbət”

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2019

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


“Kaspi nəşrləri” seriyası


“Kaspi nəşrləri” seriyasının rəhbəri və redaktoru: Sona Vəliyeva, filologiya elmləri doktoru


Rəyçilər: İsa Həbibbəyli, akademik, millət vəkili, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru. 


Nizami Cəfərov, akademik, millət vəkili, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin direktoru


Ön sözün müəllifi: Cahangir Məmmədli, professor, Bakı Dövlət Universitetinin “Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi”  kafedrasının müdiri


Redaktorlar: Natiq Muxtarlı,  Günel Şamilqızı


Fərid Hüseyn. SEVDİYİM ƏSƏR. 101 ədəbi söhbət. Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC. 2019. 520 səh.


Kitabda dünya və Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsərləri haqqında seçkin söz və fikir adamlarının müsahibələri toplanıb.  Toplu Azərbaycan ədiblərinin dünya ədəbiyyatına, ən çox sevdikləri əsərlərə münasibətlərini aydınlaşdırır, həmin əsərlər əhatəli şəkildə təhlil olunur.


ISBN 978 9952 526 26 4

© F. Hüseyn, 2019

© “Zərdabi Nəşr” MMC, 2019


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.


YYSİB Analitik-İnformasiya Bölümü