Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

İmam Əbu Zəkəriyya Yəhya ibn Şərəf ən-Nəvəvi. "Qırx hədis və şərhi". Oxuculara təqdim olunan bu kitabda İslam dininin hər bir sahəsini əhatə edən hədislər toplanmışdır. Bu səbəbdən də İslam dinini öynmək istəyən hər kəsə məsləhətdir

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

İlahiyyat elmləri. Müsəlman sivillizasiyasıQısa Təsvir:

İmam Əbu Zəkəriyya Yəhya ibn Şərəf ən-Nəvəvi. "Qırx hədis və şərhi". Oxuculara təqdim olunan bu kitabda İslam dininin hər bir sahəsini əhatə edən hədislər toplanmışdır. Bu səbəbdən də İslam dinini öyrənmək istəyən hər kəsə məsləhətdir ki, elmin ilkin mərhələsində, bu kitabdakı hədisləri, şərhi ilə birlikdə oxuyub-öyrənsin, onları əzəbərlədikdən sonra başqalarına da öyrətsin. Bu kitab yazıldığı gündən bəri, İslam alimləri onu təqdirəlayiq hesab etmiş, onu çox tərifləmiş və öz tələbələrinə onu oxuyub-öyrənməyi məsləhət görmüşlər.


Baxış sayı: 498
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Uca və Tək Allahın adıyla!

 

  "İslam tarixi, müsəlman sivillizasiyası, ilahiyyat elmləri": tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitablar silsiləsi

Elektron Kitab N 119  (03 - 2019)

 

 Bu elektron kitablar Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın "İslam tarixi, müsəlman sivillizasiyası, ilahiyyat elmləri": tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitablar silsiləsi" adlı kulturoloji-dini layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi - www.yysq.kitabxana.net 


Bu silsilədən olan digər e-kitablarını buradan oxuyun:


http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=73İmam Əbu Zəkəriyya Yəhya ibn Şərəf ən-Nəvəvi


"Qırx hədis və şərhi"Bakı - 2019

 


 İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı


Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev


Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin razılığı ilə çap edilmişdir.

 (DK-872/Ə 27.09.2019)


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2019

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq


İmam Əbu Zəkəriyya Yəhya ibn Şərəf ən-Nəvəvi. "Qırx hədis və şərhi". Bakı - 2019.


Redaksiya heyəti


Əbu Yəhya

Mübariz Qarayev

Aydın Salehli

Aydın Camaloğlu

Nəşrə hazırlayan:

Mahmud Qəhrəmanov


Oxuculara təqdim olunan bu kitabda İslam dininin hər bir sahəsini əhatə edən hədislər toplanmışdır. Bu səbəbdən də İslam dinini öyrənmək istəyən hər kəsə məsləhətdir ki, elmin ilkin mərhələsində, bu kitabdakı hədisləri, şərhi ilə birlikdə oxuyub-öyrənsin, onları əzəbərlədikdən sonra başqalarına da öyrətsin.

Bu kitab yazıldığı gündən bəri, İslam alimləri onu təqdirəlayiq hesab etmiş, onu çox tərifləmiş və öz tələbələrinə onu oxuyub-öyrənməyi məsləhət görmüşlər.

 

Yəhya bin Şərəf bin Murri bin Həsən bin Hüseyn bin Muhəmməd bin Cümə Hizam, Əl Həvrani Ən Nəvəvi, Əş Şafi.

Künyəsi Əbu Zəkəriyyə, ləqəbi Muhyiddindir. Böyük babalarından olan Hizama nisbətdə “Hizami”, Dəməşq ətrafındakı Həvran məntəqəsinə nisbətdə “Həvrani”, Şam kəndlərindən olan, indiki Suriya ərazisindəki doğulduğu Nəva kəndinə nisbətdə “Nəvəvi” adlanır.

Şeyxul İslam, hafiz, fəqihlər sultanı, zahid bir zat, namı tanıdılmağa ehtiyac duymayacaq dərəcədə məşhurdur. Allahın rəhməti və ridvanı üzərinə olsun!


Qeydlər


Əziz müsəlmanlar, əlimizdəki bu kitab, elə bir kitabdır ki, Uca Allah ona bərəkət vermiş, əsrlər boyu saysız- hesabsız insanlar ondan faydalanmış və indi də faydalanmaqdadırlar. Bu, hicri tarixi ilə VII əsrdə yaşamış, İmam Əbu Zəkəriyya Muhyiddin Yəhya ibn Şərəf ən-Nəvəvinin “Qırx hədis” kitabıdır. İslam alimləri “Qırx hədis” mövzusunda neçə-neçə kitablar yazmışlar. Lakin müsəlmanlar arasında ən çox yayılanı və ən çox istifadə olunanı, məhz İmam Nəvəvinin kitabıdır. Elə bir müsəlman yoxdur ki, onun evində Nəvəvinin “Qırx hədis” kitabı olmasın, elə bir elm tələbəsi yoxdur ki, bu kitabı əzbər bilməsin və ya ən azı onu bir dəfə oxumamış olsun. Şübhəsiz ki, bu kitaba bu qədər bərəkət verən, Allahdır. Allahu Əkbər, heç Nəvəvi təsəvvür edərdimi ki, Allah onun kitabına bu qədər bərəkət verəcək. 


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.


YYSİB Analitik-İnformasiya Bölümü