Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Məlahət Hümmətqızı. "Qız anası". Povest və hekayələr kitabı. Bu nəşr Məlahət Hümmətqızının sayca üçüncü və ilk nəsr kitabıdır. Kitaba daxil edilmiş povest və hekayələrin əsas mövzusu qadın taleyidir.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Məlahət Hümmətqızı. "Qız anası". Povest və hekayələr kitabı. Bu nəşr Məlahət Hümmətqızının sayca üçüncü və ilk nəsr kitabıdır. Kitaba daxil edilmiş povest və hekayələrin əsas mövzusu qadın taleyidir. 


Baxış sayı: 492
    
    


www.kitabxana.net Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 "Çağdaş bədii nəsr" ədəbi-kulturoloji silsilə.  Elektron kitab N 115  (50 - 2019)

 

Bu elektron nəşrlər  "Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyinin ( - http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın  "Çağdaş bədii nəsr" ədəbi-kulturoloji silsilə - kreativ-innovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayımlanır. 


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi - http://www.yysq.kitabxana.netMəlahət Hümmətqızı


"Qız anası"


Povest və hekayələr kitabı


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2019

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsü


Redaktor: Arifə Əliyeva

Korrektor: Çinarə Nüsrətli


Məlahət Hümmətqızı. Qız anası. Bakı, "Elm və təhsil", 2019, 184 səh.


Yazıçı Məlahət Hümmətqızı ixtisasca həkimdir. O, insanlarin saglamlıgı keşiyində durmaqla yanaşı bədii yaradıcılıqla da məşguldur. İlk qələm təcrübələri mətbuatda işiq üzü görüb. Qələmini həm poeziyada həm də nəsrdə sınayıb. "Atasız dünyam" və "Tənha yuva "şeir kitablarının müəllifidir. 2006-cı ildən Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
"Qız anası" Məlahət Hümmətqızının sayca üçüncü və ilk nəsr kitabıdır. Kitaba daxil edilmiş povest və hekayələrin əsas mövzusu qadın taleyidir. Bir-birindən fərqli qadınlar həyatın müxtəlif çətiniklərilə üzləşirlər, başlarına ağlagəlməz olaylar gəlir, hətta həyatın dibinə sürüklənən qadın obrazları da var. Lakin bu qadınlar həyat burulğanlarından qurtulmağa nail olurlar və sevindirici haldır ki, normal həyata dönə bilir, doğru yola çıxa bilirlər...


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.