Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Elman Quliyev. "Türk xalqları ədəbiyyatı". Dərslik. Kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları

Müəllif:

Elman Quliyev


Kateqoriya:

Elektron təhsil – Virtual İnternet resurs mərkəziQısa Təsvir:

Elman Quliyev. "Türk xalqları ədəbiyyatı".  Dərslik tədris proqramına uyğun yazılmışdır. Kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur. 


Baxış sayı: 989
    
    


www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

  "Çağdaş Azərbaycan elmi irsi". Elektron kitab N 107 (100 -  2019)


Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin "Çağdaş Azərbaycan elmi irsi" intellektual-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron Kitab N 107 (100 - 2019)


Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum: YYSİB - 
http://www.yysq.kitabxana.net 


Elman Quliyev


"Türk xalqları ədəbiyyatı"


Dərslik 


Təkmilləşdirilmiş, 4-cü - 2017-ci il nəşri

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2019

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq


Elmi redaktor: HİMALAY QASIMOV - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Rəyçilər: İSA HƏBİBBƏYLİ - Akademik

QƏZƏNFƏR PAŞAYEV - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

GÖVHƏR BAXŞƏLİYEVA - Akademik

NİZAMİ CƏFƏROV - Akademik

ƏSGƏR RƏSULOV - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

NİZAMİ TAĞISOY - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor


QULİYEV ELMAN. Q94 TÜRK XALQLARI ƏDƏBİYYATI (təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənilmiş 4-cü nəşr), Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 632 səh.


Dərslik tədris proqramına uyğun yazılmışdır. Kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur. Əvvəlki nəşrlərdən fərqli olaraq dərslikdə milli ədəbiyyatlara aid icmallar yazılmış, təsəvvüf cərəyanı və onun əsas xüsusiyyətləri haqqında geniş məlumat verilmiş, Krım-tatar ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi C.Dağcıya və İraq-türkman ədəbiyyatının tanınmış şairləri Ə.Bəndəroğlu, N.Ərbil, S.Növrəs və M.Bayata ayrıca yer ayrılmış, C.Rumi, Z.Paşa, N.Kamal, T.Fikrət, İ.Qaspiralı, Ö.Seyfəddin, N.Hikmət, C.Aytmatov, M.Cəlil və s. sənətkarların həyat və yaradıcılıqlarına müəyyən əlavələr edilmişdir.

Kitab mütəxəssislər və filologiya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Kitabın istifadəsi ilə bağlı bütün müstəsna hüquqlar müəllifə məxsusdur.


ISBN 978-9952-8176-1-4

© Elman Quliyev, 2017


DİQQƏT

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.