Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Professor Elman Qulyev: Ömür səhifələri". Elmi-ədəbi publisitika kitabı toplusu.Kitabda görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, ədəbi tənqidçi, tanınmış ziyalı E.Quliyevin şərəfli ömür və məhsuldar elmi-pedoqoji fəaliyyəti işıqlandırılır.

Müəllif:

Elman Quliyev


Kateqoriya:

İctimai-siyasi, publisistik kitablarQısa Təsvir:

"Professor Elman Qulyev: Ömür səhifələri". Elmi-ədəbi publisitika kitabı toplusu.Kitabda görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, ədəbi tənqidçi, tanınmış ziyalı E.Quliyevin şərəfli ömür və məhsuldar elmi-pedoqoji fəaliyyəti işıqlandırılır.


Baxış sayı: 946
    
    


www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 "Çağdaş Azərbaycan publisitikası". Elektron Kitab N 100  (17 - 2019)

 

 Bu elektron kitablar Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən,   www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın  "Çağdaş Azərbaycan publisitikası" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi:

 http://www.yysq.kitabxana.net 


"Professor Elman Qulyev: Ömür səhifələri" 


Elmi-ədəbi publisitika kitabı toplusuKitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2019

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq


"Professor Elman Qulyev: Ömür səhifələri". Elmi-ədəbi publisitika kitabı toplusu.Kitabda görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, ədəbi tənqidçi, tanınmış ziyalı E.Quliyevin şərəfli ömür və məhsuldar elmi-pedoqoji fəaliyyəti işıqlandırılır.

 

DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.