Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”. Onuncu cild. Poeziya və elmi-bədii əsərlər kitabı. Yeni e-kitaba tanınmış şairə-publisist, filoloq alim F.Məmmədlinin son illər yazdığı poetik və elmi-publisitik əsərləri daxil edilib.

Müəllif:

Firuzə Məmmədli


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”. Onuncu cild. Poeziya və elmi-bədii əsərlər kitabı. Yeni e-kitaba görkəmli şairə-publisist, filoloq alim Firuzə xanım Məmmədlinin son illər yazdığı poetik və elmi-publisitik əsərləri daxil edilib.


Baxış sayı: 1154
    
    


www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 Çağdaş Azərbaycan poeziyası". Elektron Kitab N 81  (94 - 2019)

 

 Bu elektron kitablar Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən,   www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın  "Çağdaş Azərbaycan poeziyası" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi:

 http://www.yysq.kitabxana.net Firuzə Məmmədli


“Seçilmiş əsərləri”


Onuncu cild


Poeziya və elmi-bədii əsərlər kitabı


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2019

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq


Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”. Onuncu cild. Poeziya və elmi-publisitik əsərlər kitabı. Yeni e-kitaba görkəmli şairə-publisist, filoloq alim Firuzə xanım Məmmədlinin son illər yazdığı poetik və elmi-publisitik əsərləri daxil edilib.

Firuzə Məmmədlinin saytı:


www.firuza.net   

  

Başqa  kitablarını buradan oxuyun:


 

Birinci cildlə tanış olun:

 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1115


İkinci cildlə tanış olun:


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1181

 

III cildl:


http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1249


IV cildl:


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1249


V cildl:


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1272


VI cild:  


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1718  


VII cild:  


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1843


VIII cild:  

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2647 


IX cild: 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=4362


Başqa kitabları:


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1413


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3768


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=4124


http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=4125


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.