Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Aqşin Mistanlı. "Cənub bölgəsinin abidələr ensiklopediyası". Tarixi-ensiklopedik məlumat kitabı. Məhsuldar araşdırmaçı A.Mistanlı cənub bölgəsinə daxil olan rayonların ərazisində yerləşən tarixi-etnoqrafik abidələri elmi xususiyyətləri sax

Müəllif:

Aqşin Əliyev


Kateqoriya:

Azərbaycan multikultural tolerantlığının İnternet və sosial şəbəkələrdə təbliğiQısa Təsvir:

Aqşin Mistanlı.  "Cənub bölgəsinin abidələr ensiklopediyası". Tarixi-ensiklopedik məlumat kitabı. Məhsuldar araşdırmaçı Aqşin Mistanlı cənub bölgəsinə daxil olan rayonların ərazisində yerləşən tarixi-etnoqrafik abidələri elmi xususiyyətləri saxlamaq şərtilə, sənədli ocerk janrından istifadə etməklə, oxucuya təqdim etmişdir. Burada, müəllif cənub bölgəsində yerləşən arxeoloji, memarlıq, ölkə və yerli əhəmiyyətli abidələri bir-bir araşdırmış və bu kitabda oxucuya təqdim etmişdir.


Baxış sayı: 1053
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


"Vətənimiz Azərbaycanı tanıyaq" silsiləsi. Elektron kitab N 74 (02 -  2019)

 

Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi və www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın "Kreativ ədəbi gənclik" silsiləsi və  kreativ-ədəbi layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayımlanır. 


Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum:

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: www.yysq.kitabxana.net


Feysbuk:


 https://www.facebook.com/groups/kitabxana


https://www.facebook.com/YYSQAX/Aqşin Mistanlı


"Cənub bölgəsinin abidələr ensiklopediyası"


Tarixi-ensiklopedik məlumat kitabı

 


Azərbaycan dilində 


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2019

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloqElmi redaktor: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Leyla Məcidova. 


Rəyçilər: Tarix üzre fəlsəfə doktoru Fəxrəddin Hüseynov.


Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Kamal Mahmudov 


Aqşin Mistanlı. CƏNUB BÖLGƏSİNİN ABİDƏLƏR ENSİKLOPEDİYASI. Bakı-2018 


Müəllifin növbəti kitabında yer alan yazılar xalqımızın tarixi keçmişindən bu günə miras qalan abidələri üzə çıxarır. Bu abidələr vətənimizin tarixi keçmişindən bugünə gələn qarantı və canlı şahidləridir.

Aqşin Mistanlı.  "Cənub bölgəsinin abidələr ensiklopediyası". Tarixi-ensiklopedik məlumat kitabı. Məhsuldar araşdırmaçı Aqşin Mistanlı cənub bölgəsinə daxil olan rayonların ərazisində yerləşən tarixi-etnoqrafik abidələri elmi xususiyyətləri saxlamaq şərtilə, sənədli ocerk janrından istifadə etməklə, oxucuya təqdim etmişdir. Burada, müəllif cənub bölgəsində yerləşən arxeoloji, memarlıq, ölkə və yerli əhəmiyyətli abidələri bir-bir araşdırmış və bu kitabda oxucuya təqdim etmişdir.


DİQQƏT!

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadankitabın bütöv haldayaxud hər hansı bir hissəsinin nəşrieləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdırBu qadağakitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.