Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

“Gənc qırğız şeiri antologiyası”nın Bakıda, Azərbaycan və qırğızca işıq üzü görməsi, bir çox ortaq dəyərlərə sahib iki qardaş ölkənin – Qırğızıstanla Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında əlamətdar hadisədir. 35 gənc qırğız şairinin şeirləri

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

QırğızıstanQısa Təsvir:

“Gənc qırğız şeiri antologiyası”nın Bakıda, Azərbaycan və qırğızca işıq üzü görməsi, bir çox ortaq dəyərlərə sahib iki qardaş ölkənin – Qırğızıstanla Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında əlamətdar hadisədir. “Yeni qırğız şeiri antologiyası” 35 gənc qırğız şairinin şeirlərini Azərbaycan oxucusuna çatdırır.


Baxış sayı: 1214
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

  “Türk Dünyası Ədəbiyyatı”. Elektron Kitab N 60  (01 -  2019)

 

 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin (Qurumu) - http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın   “Türk Dünyası Ədəbiyyatı” kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində e-nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Kulturoloji layihənin bu hissəsini hazırlayan qurumlar:

Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB)

www.dgtyb.az

 www.bizimyazi.az


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu)

 http://www.yysq.kitabxana.net 


GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI


КЫРГЫЗ ЖАШТАР ПОЭЗИЯСЫНЫН АНТОЛОГИЯСЫ


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq


“Gənc qırğız şeiri antologiyası”nın Bakıda, Azərbaycan və qırğızca işıq üzü görməsi, bir çox ortaq dəyərlərə sahib iki qardaş ölkənin – Qırğızıstanla Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında əlamətdar hadisədir. “Yeni qırğız şeiri antologiyası” 35 gənc qırğız şairinin şeirlərini Azərbaycan oxucusuna çatdırır.


Layihə rəhbəri: Dr. Cavanşir FEYZİYEV, Millət vəkili

Tərtibçilər: Altınbek İSMAİL, Kaliça YAQUB,

Bekbolat SARIBAY (Qırğız Respublikası)

Məsləhətçilər: Nizami CƏFƏROV, Akademik, Millət vəkili,

Dr. Sona VƏLİYEVA, “Kaspi” qəzetinin təsisçisi, Əməkdar jurnalist 


Nəşrə məsul, baş redaktor: Əkbər QOŞALI, DGTYB Məsləhət Şurasının başqanı


Rəy verənlər: Rəşad MƏCİD, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, 

Dr. Yunus OĞUZ, “Olaylar” qəzetinin baş redaktoru


ANTOLOGİYAYA DAXİL EDİLƏN ŞEİRLƏR İBRAHİM İLYASLI, Dos.Dr. RƏSMİYYƏ SABİR, Dos.Dr. TƏRANƏ TURAN (RƏHİMLİ), Dos.Dr. PƏRVANƏ MƏMMƏDLİ, GÜLNAR SƏMA (QASIMLI), XAN RƏSULOĞLU, AKƏM XAQAN, FAİQ BALABƏYLİ, ƏKBƏR QOŞALI, ELŞƏN ƏZİM, ELMƏDDİN NİCAT, İNTİQAM YAŞAR, TALEH MANSUR, TURAL TURAN, GÜNEL EYVAZLI, AYSEL SƏFƏRLİ, SONA ƏLİ, ÜMİD NƏCCARİ TƏRƏFİNDƏN (RUSCADAN, TÜRKİYƏ VƏ QIRĞIZ TÜRKCƏSİNDƏN) ÇEVRİLİB.


GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI, КЫРГЫЗ ЖАШТАР ПОЭЗИЯСЫНЫН АНТОЛОГИЯСЫ. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2019, 216 səh. ISBN 978-9952-526-18-9


© C.FEYZİYEV, 2019

© Ə.QOŞALI, 2019

© Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB), 2019


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.