Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

“Yeni qazax şeri antologiyası”nın Bakıda gün üzü görməsi, bir çox ortaq dəyərlərə sahib iki qardaş ölkənin – Qazaxıstanla Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında əlamətdar hadisədir.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

QazaxıstanQısa Təsvir:

"Yeni Qazax şeri antologiyası". “Yeni qazax şeri antologiyası”nın Bakıda, azərbaycanca işıq üzü görməsi, bir çox ortaq dəyərlərə sahib iki qardaş ölkənin – Qazaxıstanla Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında əlamətdar hadisədir.


Baxış sayı: 843
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

  “Türk Dünyası Ədəbiyyatı”. Elektron Kitab N 66  (01 -  2017)

 

 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin (Qurumu) - http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın   “Türk Dünyası Ədəbiyyatı” kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində e-nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Kulturoloji layihənin bu hissəsini hazırlayan qurumlar:

Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB)

www.dgtyb.az

 www.bizimyazi.az


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu)

 http://www.yysq.kitabxana.net 


YENİ QAZAX ŞERİ ANTOLOGİYASI


ЖАҢА ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ АНТОЛОГИЯСЫ

JANA QAZAQ POEZİASYINYN ANTOLOGİASYKitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq


“Yeni qazax şeri antologiyası”nın Bakıda, azərbaycanca işıq üzü görməsi, bir çox ortaq dəyərlərə sahib iki qardaş ölkənin – Qazaxıstanla Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında əlamətdar hadisədir.


Nəşrə məsul (və baş redaktor): Əkbər QOŞALI, DGTYB Məsləhət Şurasının (MŞ) başqanı


Tərtibçilər: Tanagöz İLYAS, Dauren KASENOV (Qazaxıstan), Dos.Dr. Rəsmiyyə SABİR (Azərbaycan).


Məsləhətçilər: Dr. Cavanşir FEYZİYEV, Millət vəkili,

Qalım JAYLIBAY, Qazxıstan Yazıçılar Birliyi başqanının I müavini,

Rəşad MƏCİD, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi,

Dr. Yunus OĞUZ, “Olaylar” qəzetinin baş redaktoru.


Rəy verənlər: Akademik Nizami CƏFƏROV, Millət vəkili, 

Prof.Dr. Elçin İsgəndərzadə ,

Umud RƏHİMOĞLU, BAMF başqanı,

Elxan ZAL QARAXANLI, Mahmud Kaşqari adına Uluslararası Fondun başqanı.


Redaktorlar: Dos. Dr. Rəsmiyyə SABİR, DGTYB MŞ üzvü, Əfsanə ƏLƏSGƏRLİ, DGTYB Məclisinin üzvü, 


DGTYB. Yeni Qazax şeiri antologiyası. Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 280 səh.


“YENİ QAZAX ŞERİ ANTOLOGİYASI”NA DAXİL EDİLƏN ŞEİRLƏR dos.dr.  RƏSMİYYƏ SABİR, dos.dr. TƏRANƏ TURAN (RƏHİMLİ), GÜLNAR SƏMA (QASIMLI), AFAQ ŞIXLI, ƏKBƏR QOŞALI, ELXAN ZAL, İbrahim ilyaslı, İNTİQAM YAŞAR VƏ RUSLAN DOSTƏLİ TƏRƏFİNDƏN (RUSCADAN, QAZAXCADAN, TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNDƏN) ÇEVRİLİB.


QAZAXCADAN SƏTRİ ÇEVİRMƏLƏR GÜLNAZ FAYZULLAQIZI və GÜLNAZ SATBAYa aiddir.


İSBN 978-9952-8176-7-6

©. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB), 2017


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.