Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

İradə Məlikova. "Azərbaycanda yaşayan xalqların Atalar sözləri və deyimləri". Multikultural toplu. On bir xalqın şifahi ədəbiyyatından və ya informatorlardan toplanan bu atalar sözləri və deyimlərinin bir çoxu ilk dəfə olaraq yazıya alınıb

Müəllif:

İradə Məlikova


Kateqoriya:

Multikultural AzərbaycanQısa Təsvir:

İradə Məlikova. "Azərbaycanda yaşayan xalqların Atalar sözləri və deyimləri". Multikultural toplu. Tədqiqatçı-tərcüməçi, etnoqrafçı İradə Məlikovanın hazırladığı bu iş diqqətəlayiqdir və hazırladığı “Azərbaycanda yaşayan xalqların sözləri və deyimləri” kitabını nəşr etməyi lazım bildik. Əsər həmin xalqların qiymətli irsini qoruyub saxlamaq baxımından faydalıdır. On bir xalqın şifahi ədəbiyyatından və ya informatorlardan toplanan bu atalar sözləri və deyimlərinin bir çoxu bəlkə də ilk dəfə olaraq yazıya alınmışdır. Bu da kitabın əhəmiyyətini daha da artırır.


Baxış sayı: 2152
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

     “Multikultural Azərbaycan”. Elektron Kitab N 27  (10 -  2017)

 

 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun hazırladığı, Azərbaycan Respubliksı Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən bir qismi maliyyələşdirilən,  http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Multikultural Azərbaycan” kulturoloji-innovativ layihəsi çərçivəsində e-nəşrə hazırlanaraq yayımlanır. 

 

Layihə çərçivəsində hazırlanan digər elektron nəşrlərimiz və e-kitablarımız burada:


 http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=176


Kulturoloji layihənin bu hissəsini  maliyyələşdirən qurum:

  Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi:  http://mys.gov.az


Kulturoloji layihənin dəstəkləyən qurum:

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu - http://www.yysq.kitabxana.net 


Sosial şəbəkə resursumuz:


https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/


İradə Məlikova 


"Azərbaycanda yaşayan xalqların Atalar sözləri və deyimləri"


Multikultural toplu


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


Bakı Benəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin tövsiyəsi ilə nəşr olunub.

“Azərbaycan xalqlarının folkloru” seriyası. I kitab.


Tərtib edən və ön sözün müəllifi: İradə Məlikova


Redaktor: Əbülfəz Rəcəbli. Filologiya elmləri doktoru, professor 

Rəyçilər: İmamverdi Həmidov. Filologiya elmləri doktoru, professor 

 Mətanət Yaqubqızı. Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru


Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri, Bakı“Ecoprint” nəşriyyatı, 2016, 168 səh.

ISBN: 978-9952-29-091-3


Redaksiya heyəti:


Allahverdi Bayrami, İradə Abdullayeva, Raçik Ağacaniyə, Ağacamal Soltanov, Qurban Abdullayev, Rafiq Danakari, Adıgözəl Hacıyev, Monika Rind-Pavlovski, Roza Hacımuradova, Cabbar Əliyev, Məhəmmədşərif Şamxalov, Yunis Dəmirov, Cuma Məmmədov, Mehparə Abdurahmanova, Lidiya Qranovskaya, Cavid Əhmədov, Mahama Bazarov, Qalina Şuplina,  Eminət Haxova, Niyaməddin Kəbirov, lyas Çərkəzov, Nofəl Şirinov.


Tədqiqatçı-tərcüməçi, etnoqrafçı İradə Məlikovanın hazırladığı bu iş diqqətəlayiqdir və hazırladığı “Azərbaycanda yaşayan xalqların sözləri və deyimləri” kitabını nəşr etməyi lazım bildik. Əsər həmin xalqların qiymətli irsini qoruyub saxlamaq baxımından faydalıdır. On bir xalqın şifahi ədəbiyyatından və ya informatorlardan toplanan bu atalar sözləri və deyimlərinin bir çoxu bəlkə də ilk dəfə olaraq yazıya alınmışdır. Bu da kitabın əhəmiyyətini daha da artırır.


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.