Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

İlham Yaylaqalı oğlu Əliyev. "İn­san­­lığa xidmət". Araşdırma. Bu dəyərli kitabı akademik Həsən Əliyevin elmi-ictimai fəaliyyətinə verilən dəyərli töhfələrdən saymaq mümkündür.

Müəllif:

Əliyev İlham


Kateqoriya:

İctimai-siyasi, publisistik kitablarQısa Təsvir:

İlham Yaylaqalı oğlu Əliyev. İn­san­­lığa xidmət. Araşdırma. Bu dəyərli kitabı akademik Həsən Əliyevin elmi-ictimai fəaliyyətinə verilən dəyərli töhfələrdən saymaq mümkündür. Kitabda Həsən Əliyevin Azərbaycan təbiətinin, torpağının, meşələrinin qorunub-saxlanılması və inkişafı sahəsində göstərdiyi xidmətlər elmi faktlar və sübutlarla oxucuların diqqətinə çatdırılır, təbiətşünas alimin elmi tədqiqatlarını əks etdirən bölmələr dolğun, maraqlı və yeni faktlarla qeyd olunur.


Baxış sayı: 2051
    
    


www.kitabxana.net

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

Bu e-kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycan publisistikası" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron kitab N 10  (70 - 2016)

Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum:

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.az 

YYSQ - http://www.yysq.org


İlham Yaylaqalı oğlu Əliyev

 

İnsanlığa xidmət

 

Araşdırma

 

Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

Virtual redaktoru, e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan Əbilov, yazıçı-kulturoloq


YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı – 2016


Ön söz müəllifi: Mahmud Xəlilov, coğrafiya elmləri doktoru

 Redaktor:  Bəhruz Quliyev, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

 Korrektor: Qismət İsmayılov, iqtisadçı jurnalist

 Məsləhətçilər:  Sevil Yusifova, tədqiqatçı jurnalist. Səməd Vəkilov, hüquqşünas

  

İlham Yaylaqalı oğlu Əliyev. İn­san­­lığa xidmət. Bakı-2016. 207 səh.

Akademik Həsən Əliyev də adı hörmətlə çəkilən, Azərbaycanın təbiət elminin inkişafında böyük xidmət¬ləri olan alimlərimizdəndir. İlham Əliyevin "İnsanlığa xidmət" kitabı akademik Həsən Əliyevin elmi-ictimai fəaliyyətinə verilən dəyərli töhfələrdəndir. Kitabda Həsən Əliyevin Azərbaycan təbiətinin, torpağının, meşələrinin qorunub-saxlanılması və inkişafı sahəsində göstərdiyi xidmətlər elmi faktlar və sübutlarla oxucuların diqqətinə çatdırılır, təbiətşünas alimin elmi tədqiqatlarını əks etdirən bölmələr dolğun, maraqlı və yeni faktlarla qeyd olunur.


DİQQƏT


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.