Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Sədi və Hafiz". Kitaba Şərq və dünya ədəbiyyatının iki görkəmli nümayəndəsi, şirazlı Sədi və Hafiz yaradıcılığı haqqında araşdırmaçı, mütərcim, şərqşünas alim Məsiağa Məhəmmədinin kulturoloji-filoloji oçerkləri daxil edilib...

Müəllif:

Məsiağa Məhəmmədi


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablar



Qısa Təsvir:

Məsiağa Məhəmmədi. "Sədi və Hafiz". Kitaba Şərq və dünya ədəbiyyatının iki görkəmli nümayəndəsi, şirazlı Sədi və Hafiz yaradıcılığı haqqında araşdırmaçı, mütərcim, şərqşünas alim Məsiağa Məhəmmədinin kulturoloji-filoloji oçerkləri daxil edilib...


Baxış sayı: 2650
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında


 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Elmi irsimiz" silsiləsi  çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

 

Elektron Kitab N 18

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 18 (155 - 2013)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu və http://www.kitabxana.net 


Məsiağa Məhəmmədi

 

"Sədi və Hafiz"


Filoloji araşdırma kitabı


Kitaba Şərq və dünya ədəbiyyatının iki görkəmli nümayəndəsi, şirazlı Sədi və Hafiz yaradıcılığı haqqında araşdırmaçı, mütərcim, şərqşünas alim Məsiağa Məhəmmədinin kulturoloji-filoloji oçerkləri daxil edilib...


YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 18 (155 - 2011)

 

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanıAydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı - 2013