Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı". Bədii nəsr. Roman və povestlər. e-Antologiya. III cild. I kitab. Oskar Uayld, Alber Kamü, Enrike Vila-Matas, Herman Melvil, Ameli Notomb, Milan Kundera, Milorad Paviç, Corc Oruell, Paulo Koelyo, Patrik Züskind

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-AkademiyaQısa Təsvir:

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı". Bədii nəsr. Roman və povestlər. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası. İkinci buraxılış - III cild. Birinci kitab. Oskar Uayld, Alber Kamü, Enrike Vila-Matas, Herman Melvil, Ameli Notomb, Milan Kundera,  Milorad Paviç, Corc Oruell, Paulo Koelyo, Patrik Züskind. Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov)


Baxış sayı: 3108
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında


Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə "Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya" adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 
E-kitab N 03 (152 - 2013)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Azərbaycan Gənclər Fondu -  http://youthfoundation.az

 

Çağdaş dünya ədəbiyyatı


Bədii nəsr


Roman və povestlər


Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası


İkinci buraxılış - III cild


Birinci kitab

 

Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov)


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirərək çağdaş dünya ədəbiyyatının ən dəyərli nümunələrindən ibarət silsilə e-antologiya nəşrə hazırlayıb. Üçüncü buraxılışın ilk cildində dünya ədəbiyyatının ən böyük ədəbi növü – müasir xarici nasirlərin azərbaycancaya tərcümə olunmuş müxtəlif səpkili irihəcmli bədii nəsr əsərləri daxil edilib. Elektron kitaba yaxın XX və XXI əsrin görkəmli yazıçıların müxtəlif mövzulara həsr olunmuş irihəcmli modern, intellektual, populyar, postmodern kimi roman və povestlərinin elektron variantları daxil edilib. Peşəkar mütərcimlər və yazıçılar tərəfindən, orijinal, eləcə də rus və başqa dillərdən tərcümə olunmuş bu əsərlərinin mətnlərin əsas hissəsi ilk dəfə geniş oxucu kütləsinin sərbəst istifadəsinə verilir. Bütün tərcüməçilərə, yaradıcı heyətimizə və dəstək verənlərə xüsusi minnətdarlığımızı bildirirk.

 

 E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. AR “Müəlliflik və Əlaqəli Hüquqlarla haqqında qanunu, beynəlxalq konvensiyalarla müəllif haqları qorunur. Bütün hüuqular Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumuna, müəlliflər və mütərcimlərə, eləcə də e-nəşr hüququ http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxanaya aiddir: onların razılığı olmadan e-antologiyadan kommersiya məqsədi ilə hər hansı bir formada yayım və istifadə qəti qadağandır.


YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı - 2013. Elektron Kitab N 03 (152 - 2013)


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Bütün seriya ilə tanış buradan olun:

 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=170

 

İçindəkilər

 

1.      Oskar Uayld. “Dorian Qreynin portreti”. Roman.            -------------------- səh. 12

İngilis dilindən tərcümə edəni: Kamran Nəzirli

 

2.      Alber Kamü. “Düşgünlük”. Roman.                        ----------------------- səh. 198

Fransız dilindən tərcümə edəni: Cavanşir Yusifli

 

3.      Enrike Vila-Matas. “Bartlbi və kompaniya”. Roman.    ------------------ səh. 255

Tərcümə: Nicat Məmmədov

 

4.      Herman Melvil. “Katib Bartlbi”. Povest.                   ------------------ səh. 292

Tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli

 

5.      Ameli Notomb. “Heyrət və qorxu”. Roman.                      ------------------ səh. 319

Tərcümə edəni: İlqar Fəhmi

 

6.      Milan Kundera. “Tələsməzlik”. Roman.                                ----------------- səh. 369

Tərcümə edəni: İlqar Fəhmi

 

7.      Milorad Paviç. “Xəzər sözlüyü”. Roman-leksion.            ----------------- səh. 436

Tərcümə edəni: İlqar Fəhmi

 

8.      Corc Oruell. "Heyvanıstan". Roman.                                  ----------------- səh. 507

İngilis dilindən çevirəni: Vilayət Quliyev

 

9.      Paulo Koelyo. "Rio-Pyedranın sahilində oturdum və ağladım". Roman. - səh. 569

Tərcümə edəni: Aygün Aslanlı

 

10. Patrik Züskind. “Ətriyatçı”. Roman.                                  ----------------- səh. 655

Orijinaldan tərcümə edəni: Cavanşir Yusifli