Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Эльмира Ахундова. "Мгновения истины". Эльмире Ахундовой имела возможность в непосредственной близости наблюдать за работой Гейдара Алиева, присутствовать на его встречах и переговорах с самыми известными политиками современности.

Müəllif:

Elmira Axundova


Kateqoriya:

Prezident, siyasi kitablarQısa Təsvir:

Эльмира Ахундова. "Мгновения истины". Известному азербайджанскому журналисту Эльмире Ахундовой в силу профессии собкора довелось быть в самой гуще политических событий, происходивших в стране и мире за последнее десятилетие. Она освещала работу крупнейших саммитов и международных форумов, многочисленные зарубежные визиты Президента Азербайджана, она имела возможность в непосредственной близости наблюдать за работой Гейдара Алиева, присутствовать на его встречах и переговорах с самыми известными политиками современности. 


Baxış sayı: 2800
    
    


Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu təqdim edir.

www.kitabxana.net 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

“Ümumili lider Heydər Əliyev - 90". Virtual kitab sərgisi. N 02 (140 – 2013)

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın “Ümumili lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş XIII Bakı Kitab Bayramı –Kulturoloji Tədbirlər vasitəsilə gənclərdə mütaliəyə marağın artırılması, elektron oxu, e-yazı mədəniyyətinin formalaşdırılması, Azərbaycan kitabının sosial şəbəkələrdə, daxildə və xaricdə təbliği” kulturoloji-kreativ layihə çərçivəsində hazırlanır və yayılır.  Elektron Kitab N 02 (140 – 2013)

 

 

Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum:

  Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi:  http://mys.gov.az

 

Эльмира АХУНДОВА


Мгновения истины


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 02 (140 – 2013) .

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Layihə çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanan və yayılan, virtual sərgisi keçirilən digər e-kitablarla burada tanış olun:


http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=159 


Э.Ахундова. А-95 Мгновения истины - Баку: "Дом сказки", 2003,516 стр. (с фотоприложением).

Редактор: М.Гусейнзаде. Художник: А. Алекперов

Известному азербайджанскому журналисту Эльмире Ахундовой в силу профессии собкора довелось быть в самой гуще политических событий, происходивших в стране и мире за последнее десятилетие. Она освещала работу крупнейших саммитов и международных форумов, многочисленные зарубежные визиты Президента Азербайджана, она имела возможность в непосредственной близости наблюдать за работой Гейдара Алиева, присутствовать на его встречах и переговорах с самыми известными политиками современности. 

Итогом этих поездок, журналистских наблюдений явились десятки ярких публикаций, аналитических комментариев, проблемных статей, увидевших свет в самых разных органах периодической печати Азербайджана и России. Собранные в данной книге воедино и расположенные в хронологическом порядке, они создают весьма цельное впечатление, ибо посвящены одной главной теме - созданию и становлению внешнеполитической стратегии молодой независимой Азербайджанской Республики.


© Эльмира Ахундова, 2003

© "Дом сказки", 2003