Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Антология современная Азербайджанская литература". VI TOM. ПОЭЗИЯ: Поэмы и стихи. "Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası". VI Cild. Poeziya: Poemalar və şeirlər... Rus dilində...

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Rus dilində Azərbaycan kitabı



Qısa Təsvir:

Антология современная Азербайджанская литература. VI TOM. ПОЭЗИЯ: Поэмы и стихи. Подобном формате – в сборнике азербайджанские авторы еще не выходили – и классики, и современники. Тем шире полотно и тем интереснее читать произведения столь разноплановых и разнохарактерных авторов. Тем более, что книга отражает всю палитру жизни Aзербайджанского общества довольно большого периода.  Антология уникальна в своем роде – подобного сборника в Азербайджане не выходило. Авторы расположены в книге в хронологическом порядке, это дает возможность проследить общую картину развития азербайджанской литературы, а также всего азербайджанского общества.


Baxış sayı: 2759
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

"Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 26 (108 – 2013)

 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 2013-cü ildə maliyyə yardımı Müsabiqəsinin qalibi olmuş və bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə  http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın həyata keçirtdiyi "Rusdilli gənclər üçün Azərbaycan e-kitablarının hazırlanması, təqdimatı" Kulturoloji-şəbəkə layihə çərçivəsində hazırlanıb və yayılır.  

Elektron Kitab N 26 (108 – 2013)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  yanında  Azərbaycan Gənclər Fondu

http://youthfoundation.az

 

Антология современная Азербайджанская литература

VI TOM

ПОЭЗИЯ

Поэмы и стихи

 

 "Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası". VI Cild. Poeziya: Poemalar və şeirlər... Rus dilində... 

 

Подобном формате – в сборнике азербайджанские авторы еще не выходили – и классики, и современники. Тем шире полотно и тем интереснее читать произведения столь разноплановых и разнохарактерных авторов. Тем более, что книга отражает всю палитру жизни Aзербайджанского общества довольно большого периода.  Антология уникальна в своем роде – подобного сборника в Азербайджане не выходило. Авторы расположены в книге в хронологическом порядке, это дает возможность проследить общую картину развития азербайджанской литературы, а также всего азербайджанского общества.

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 26  (108 - 2013)

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Layihə çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanan və yayılan digər e-kitablarla burada tanış olun:

 


http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=142



СОДЕРЖАНИЕ

I Поэмы -----  5

 

1.      ФИКРЕТ ГОДЖА. ПЯТЬ ШАГОВ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.  Поэма-монолог   -----------  ст. 6

(Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ)

 

1.      ФИКРЕТ  ГОДЖА.  Г А Б А Л А. Поэма.              -----------  ст. 17

(Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ)

 

2.      ФИКРЕТ ГОДЖА. Изгнанники рая. Поэма.    -----------  ст. 33

(Перевела Алла АХУНДОВА)

 

3.      ЧИНГИЗ АЛИОГЛУ. СЫН СОЛНЦА И ЗЕМЛИ. Сказ о Джордано Бруно. Поэма. ---------  ст. 62

(Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ)

4.      ЧИНГИЗ АЛИОГЛУ.  ДАСТАН О ТАЛЫСТАНЕ. Поэма. ------------  ст. 71

(Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ)

 

5.      ЭЛЬХАН  ЗАЛ  ГАРАХАНЛЫ. ПОЛОНЕЗ. ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ. ------------  ст. 95

(Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ)

 

6.      СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ. Звонок из Нью-Йорка. Поэма. ------------  ст. 103

 

7.      БАЛАЯР САДИГ. СИМФОНИЯ БОЛИ. (из «Венка сонетов»).  ------------  ст. 115

(Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ)

 

8.      ФУАД ВЕЛИЕВ. РЕКВИЕМ .         ------------  ст. 119

 


II  Cтихи  ---- 146