Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Yovşanlı düzlərdə üzü küləyə". Poetik toplu. ”Yovşanlı düzlərdə üzü küləyə” gənc şairin oxu­cu­larla ilk görüşüdür. Bu kitabda zərif hisslərdən ci­la­­lan­mış duyğular, ülvi düşüncələr, vətən ağrıları şeirə çev­rib...

Müəllif:

Sara Selcan


Kateqoriya:

Gənc yazarların e-kitabıQısa Təsvir:

Sara Selcan. "Yovşanlı düzlərdə  üzü  küləyə". Poetik toplu. ”Yovşanlı düzlərdə üzü küləyə” gənc şairin oxu­cu­larla ilk görüşüdür. Bu kitabda zərif hisslərdən  ci­la­­lan­mış duyğular, ülvi düşüncələr, vətən ağrıları şeirə çev­rilərək müəllif tərəfindən orjinal, poetik deyimlə təq­dim edilir.


Baxış sayı: 2203
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

"Gənc yazarın ilk e-kitabı" 55 (69 – 2013)

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu:   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Gənc yazarların İnternet resurslarında e-kitabla iştirakı təlimi" ("Gənc yazarların maarifləndirilməsi. İnformasiya texnologiyaları istifadəsinin inkişafı" altbölümü) kulturoloji-innovativ layihəsinin davamı olaraq nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 55 (69 – 2013)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirib:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  yanında 
Azərbaycan Gənclər Fondu
və YYSQ

http://youthfoundation.az

 

SARA SELCAN

 

Yovşanlı düzlərdə  üzü  küləyə

 

Poetik toplu

 

”Yovşanlı düzlərdə üzü küləyə” gənc şairin oxu­cu­larla ilk görüşüdür. Bu kitabda zərif hisslərdən  ci­la­­lan­mış duyğular, ülvi düşüncələr, vətən ağrıları şeirə çev­rilərək müəllif tərəfindən orjinal, poetik deyimlə təq­dim edilir.

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. E-nəşr N 55 (69 - 2013)

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

"Gənc yazarın ilk e-kitabı" silsiləsindən bütün kitablarla buradan tanış olun:

 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=167