Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Heydər Əliyev- 90. “Heydər Əliyev məktəbi”. Elmi-kütləvi məqalələr toplusu. Kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə YYSQ Gəncə bölümünün rəhbəri Nurlan Quliyevanın təşəbbüsü, kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın dəstəyilə e-nəşr olunur....

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Prezident, siyasi kitablarQısa Təsvir:

Heydər Əliyev- 90. “Heydər Əliyev məktəbi”. Elmi-kütləvi məqalələr toplusu. Kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə YYSQ Gəncə bölümünün rəhbəri Nurlan Quliyevanın təşəbbüsü, Göygöl Rayon Təhsil Şöbəsinin təşkilati, www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın informasiya dəstəyilə bölgə müəllim və şagirdlər arasında keçirilmiş “Heydər Əliyev məktəbi” adlı müsabiqədə qalib gəlmiş məqalələr əsasında hazırlanmış və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.


Baxış sayı: 2975
    
    


Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu təqdim edir.

www.kitabxana.net 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

“Ümumili lider Heydər Əliyev - 90". Virtual kitab sərgisi. N 01 (139 – 2013)

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın “Ümumili lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş XIII Bakı Kitab Bayramı –Kulturoloji Tədbirlər vasitəsilə gənclərdə mütaliəyə marağın artırılması, elektron oxu, e-yazı mədəniyyətinin formalaşdırılması, Azərbaycan kitabının sosial şəbəkələrdə, daxildə və xaricdə təbliği” kulturoloji-kreativ layihə çərçivəsində hazırlanır və yayılır.  Elektron Kitab N 01 (139 – 2013)

 

Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum:

  Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi:  http://mys.gov.az

 

Heydər Əliyev- 90


“Heydər Əliyev məktəbi”


Elmi-kütləvi məqalələr toplusu


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 01 (139 – 2013) .

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Layihə çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanan və yayılan, virtual sərgisi keçirilən digər e-kitablarla burada tanış olun:


http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=159 

 

www.kitabxana.net Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında


Heydər Əliyev- 90

 

“Heydər Əliyev məktəbi”


Elmi-kütləvi məqalələr toplusu


Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumuyla  http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyilə gerçəkləşdirdiyi, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş, “Öndərin yadigarı – intellektual-kreativ Azərbaycanımızı sevək…” şüarı altında keçirilən XIII Bakı Kitab Bayramı – Kulturoloji Tədbirlər Silsiləsi çərçivəsində gercəkləşdirilən Müsabiqə və kulturoloji-innovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb, yayılır.

Hazırlayanı: NURLAN QULİYEVA

 

Kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə YYSQ Gəncə bölümünün rəhbəri Nurlan Quliyevanın təşəbbüsü, Göygöl Rayon Təhsil Şöbəsinin təşkilati, www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın informasiya dəstəyilə bölgə müəllim və şagirdlər arasında keçirilmiş “Heydər Əliyev məktəbi” adlı müsabiqədə qalib gəlmiş məqalələr əsasında hazırlanmış və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.

 Bakı – 2013