Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

“Məhkəmə” (roman). Almanca çevirəni: Vilayət Hacıyev. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsinin çox maraqlı romanı ilk dəfə ana dilimizdə... “Orijinaldan bədii-filoloji tərcümələr” Kulturoloji-Tərcümə Layihə...

Müəllif:

Frans Kafka


Kateqoriya:

Avropa ədəbiyyatıQısa Təsvir:

Frans Kafka. “Məhkəmə” (roman). Almanca çevirəni:  Vilayət Hacıyev. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsinin çox maraqlı romanı ilk dəfə ana dilimizdə... “Orijinaldan bədii-filoloji tərcümələr” Kulturoloji-Tərcümə Layihə...


Baxış sayı: 4895
    
    


 

www.kitabxana.net

 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Orijinaldan bədii-filoloji tərcümələr” Kulturoloji-Tərcümə Layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

 

Elektron Kitab N 03

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 03 - 56 (2012)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net

 

Frans Kafka

“MƏHKƏMƏ”

roman

Alman dilindən çevirəni:

Vilayət Hacıyev

 

 Alman və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsinin çox maraqlı romanı ilk dəfə ana dilimizdə...

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov) - yazar-kulturoloq 

 

 YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2012