Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"İbrahim bəyin səyahətnaməsi: və ya təəssübkeşliyin bəlası". Bədii nəsr tariximizdə realist roman janrının ilk nümunəsi. E-kitab N 34

Müəllif:

Zeynalabdin Marağayi


Kateqoriya:

KlassikaQısa Təsvir:

 Demokratik bədii nəsr tariximizə realist roman janrının ilk nümunələrindən biri kimi daxil olmuş Zeynalabdin Marağayinin "İbrahim bəyin səyahətnaməsi" romanı İranda, o cümlədən Güney Azərbaycanda baş vermiş 1905-1911-ci illər inqilabının zehni zəmininin hazırlanmasında çox qiymətli bədii salnamədir.


Baxış sayı: 4260
    
    


 

 

Zeynalabdin Marağayi

 

"İbrahim bəyin səyahətnaməsi: və ya təəssübkeşliyin bəlası"

Roman

E-kitab N 34


Ümumi e-redaktor: yazar-kulturoloq Aydın Xan (Əbilov)

 

YYSQ-nin rəqəmsal elektron nəşri N 34

 

    Marağayi Zeynalabdin. İbrahim bəyin səyahətnaməsi: və ya təəssübkeşliyin bəlası. Bakı : Avrasiya Press, 2006. - 456 s.  (Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı).


ISBN 9952-421-88-3

 

Qeyd:Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur və ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilir.

 

 

Demokratik bədii nəsr tariximizə realist roman janrının ilk nümunələrindən biri kimi daxil olmuş Zeynalabdin Marağayinin "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"romanı İranda,o cümlədən Güney Azərbaycanda baş vermiş 1905-1911-ci illər inqilabının zehni zəmininin hazırlanmasında çox qiymətli bədii salnamədir.İranda höküm sürən mütləqiyyət üsuli-idarəsinə və cəhalətə qarşı yönəldilmiş bu qiymətli əsər yetişməkdə olan gənc nəslin inqilabi dünyagörüşünün formalaşmasında,onların istibdada,zora,anarxiyaya qarşı mübarizəsində böyük rol oynamışdır.