Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. XX əsrin on ən dəyərli romanından biri - "Dəli Kür" ...İsmayıl Şıxlı zaman-zaman oxunacaq bir kitabdır - "Dəli Kür"dür....

Müəllif:

İsmayıl Şıxlı


Kateqoriya:

Azərbaycan ədəbiyyatıQısa Təsvir:

İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. XX əsrin on ən dəyərli romanından biri - "Dəli Kür" ...İsmayıl Şıxlı zaman-zaman oxunacaq bir kitabdır - "Dəli Kür"dür....


Baxış sayı: 5515
    
    


İsmayıl Şıxlı

"Seçilmiş əsərləri"

 

İki cilddə

 

 II cild

 


I cildi buradan oxuyun: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=861

 


İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 400 səh.

 

Görkəmli yazıçı İsmayıl Şıxlının oxucular arasında geniş şöhrət qazanmış "Dəli Kür" romanı XIX əsrdə tarixi qanunauyğunluqların Azərbaycan xalqının həyatına daxil olma prosesini, adamların yaşayışında, mənəviyyatında əmələ gətirdiyi köklü dəyişiklikləri realist inandırıcılıqla göstərən bir əsərdir. Xalqımızın milli oyanış dovrü Göytəpə kəndində baş verən mürəkkəb və ziddiyyətli hadisələr fonunda qələmə alınmışdır. Əsər qollu-budaqlı qəhrəmanlarına, ehtiramlar toqquşması və bədii boyaların zənginliyinə görə haqlı olaraq milli tarixi roman janrının kamil nümunələrindən sayılır.
Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında həqiqi milli xarakterin, realist zadəgan-kübar (mülkədar) obrazının ilk dolğun, tutumlu örnəyi məhz "Dəli Kür" romanının qəhrəmanı Cahandar ağadır.


...İsmayıl Şıxlı zaman-zaman oxunacaq bir kitabdır - "Dəli Kür"dür.


ISBN 9952-418-34-2


© "ŞƏRQ-QƏRB", 2005