Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Secilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. "Komsomol" poeması, "Bəsti", "Bakının dastanı", "Muğan", "Aygün" kimi irihəcmli epik-lirik əsərləri...

Müəllif:

Səməd Vurğun


Kateqoriya:

KlassikaQısa Təsvir:

Secilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. "Komsomol" poeması, "Bəsti", "Bakının dastanı", "Muğan", "Aygün" kimi irihəcmli epik-lirik əsərləri...


Baxış sayı: 5414
    
    


Səməd Vurğun

 

"Seçilmiş əsərləri"


Beş cilddə

 

III Cild

 

Bakı - 2005

 

 I cildi burada:

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=742

 II cildi burada:

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=753

 

Tərtib edəni: Aslan Salmansoy


Redaktoru: Aybəniz Vurğunqızı

 Səməd Vurğun. Secilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005,
424 səh.


Xalq şairi Səməd Vurğun yalnız dili, ifadə tərzi, üslubu etibarilə deyil, düşüncəsi,
təfəkkürü etibarilə də məhz Azərbaycan şairidir. Vurğun yaradıcılığının tarixi
əhəmiyyəti özünü bir də onda göstərir ki, XX əsrin ortalarından başlayaraq
Azərbaycan poeziyasında böyük bir məktəb - Səməd Vurğun məktəbi formalaşıb
inkişaf edir.
Seçilmiş əsərlərinin III cildinə ölməz şairin poemaları, o cümlədən Vurğun
istedadının, poetik təfəkkürünün əsl miqyasını və möhtəşəmliyini göstərən
"Komsomol" poeması, "Bəsti", "Bakının dastanı", "Muğan", "Aygün" kimi şah
əsərləri daxil edilmişdir.
Təbiətin bütün ömür boyu şeir demək istedadı qismət elədiyi Səməd Vurğunun
poetik nəfəsi o dərəcədə nəhayətsizdir ki, hər poema qurtaranda onun bitdiyinə
inanmaq olmur. Çünki bu əsərlərdən hər birinin qurtardığı yerdə poetik nəfəs daha
çox açılır. Təb və genişlik hüdud bilmir, sərhəd tanımır.
Sözün həqiqətini almaq üçün min cürdən birini yazdığındandır ki, yazanda
yaşayan Vurğunun bitib-tükənməz ilhamdan yaranan sözləri bu qədər işıqlıdır.

 


ISBN 9952-418-46-6

 


© "ŞƏRQ-QƏRB", 2005