Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Аzərbaycan Media Katoloqu. Azerbaijan Media Catalogue. Mедиа kаталог Азербайджанa (azərbaycanca, rusca, ingiliscə).

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Lüğətlər, ensiklopediyalarQısa Təsvir:

"Аzərbaycan Media Katoloqu" кitabı ölkəmizin yazılı və elektron, eləcə də İnternet KİV barədə məlumatları özündə birləşdirir və üç dildə - azərbaycanca, rusca, ingiliscə nəşrə hazırlanıb...


Baxış sayı: 3912
    
    


Аzərbaycan Media Katoloqu. Azerbaijan Media Catalogue. Mедиа kаталог Азербайджанa

 


Bakı - 2010

 

Аzərbaycan Media Katoloqu


Azerbaijan Media Catalogue
Mедиа kаталог Азербайджанa

 

"Аzərbaycan Media Katoloqu" кitabı ölkəmizin yazılı və elektron, eləcə də İnternet KİV barədə məlumatları özündə birləşdirir və üç dildə - azərbaycanca, rusca, ingiliscə nəşrə hazırlanıb...

 

Signature stamp:

The Azerbaijan Media Catalogue book is published in 3 languages - Azerbaijani, English and Russian covering encyclopedic information
about all the media structures of our country. This book is published
with the aim to be gifted to the journalist organizations of international scale that are interested in getting information on our country along with the head offices of mass media structures of Azerbaijan.

Гриф:

"Азербайджанский медиа каталог" - это книга энциклопедических данных охватившая все медиа структуры, вышла в печать на трех языках - азербайджанском, английском и русском. Издание наряду с предоставлением ее главным офисам Средств Массовой Информации, подготовлено так же с целью вручения ее крупным международным журналистским организациям, интересующимся нашей страной.