Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. I cild. Bu cildə şairin klassik Azərbaycan divan ədəbiyyatını tələblərinə uyğun qələmə aldığı lirik poetik əsərləri daxil edilib

Müəllif:

Seyid Əzim Şirvani


Kateqoriya:

e-KitabxanaQısa Təsvir:

"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. I cild. Bu cildə şairin klassik Azərbaycan divan ədəbiyyatını tələblərinə uyğun qələmə aldığı lirik poetik əsərləri daxil edilib


Baxış sayı: 3741
    
    


Şirvani Seyid Əzim

"Seçilmiş əsərləri"

Üç cilddə

I Kitab

 

II cildi burada: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=637 


Tərtib edəni: Süleyman Rüstəmov

Redaktorlar: Qara Namazov, Sənan İbrahimov

 

Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II Kitab. Bakı, "Avrasiya Press" nəşriyyatı, 2005, 400 səh.

XIX əsr Azərbaycan poeziyasının boyük nümayəndəsi S.Ə.Şirvani klassik şerin bütün janrlarında əsərlər yazmışdır. Şairin satirik şeirləri, mənzum hekayə və məktubları ədəbiyyat tariximizdə son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şair özünün satirik məzmunlu şeirləri ilə klassik poeziyamızda yeni ədəbi məktəbin əsasını qoymuşdur. Böyük M.Ə.Sabir də məhz bu ədəbi məktəbin yetirməsidir. "Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. I cild. Bu cildə şairin klassik Azərbaycan divan ədəbiyyatını tələblərinə uyğun qələmə aldığı lirik poetik əsərləri daxil edilib.

 

 

ISBN 9952-421-02-6


© "AVRASİYA PRESS", 2005