Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Ağ ev". Hekayələr kitabı. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal nəşri. E-kitab N 10

Müəllif:

Kamran Nəzirli


Kateqoriya:

Yeni ədəbiyyatQısa Təsvir:

K.Nəzirli "Sevgi nağılı"(1991), "Doğmalar arasında" (1995),  "Şeytan işığı"(2004), "Komada olan adam" (2007) və s. bədii nəsr kitablarının  müəllifidir. Onun hekayələri  Amerikada, Hollandiyada,Türkiyədə, Koreyada, Özbəkistanda, Ukraynada və s.ölkələrdə çıxan müxtəlif almanax və jurnallarda dərc olunmuş, beynəlxalq internet saytlarında yer almışdır. K.Nəzirli Azərbaycanda dünya klassiklərinin müxtəlif əsərlərini, habelə elmi-publisistik və ictimai-siyasi ədəbiyyatları ingilis dilindən birbaşa  çevirən peşəkar tərcüməçilərdən biridir. Müəllifin yeni kitabına müxtəlif illərdə yazdığı hekayələr  daxil edilmişdir. 


Baxış sayı: 4514
    
    


www.kitabxana.net

MİLLİ VIRTUAL KİTABXANA

Kamran Nəzirli

  "ağ ev"

  (Hekayələr)
  

 E-kitab N 10

Hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov)

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal nəşri

 

Bakı - 2010

 

 

Yazıçı Kamran Nəzirli "Sevgi nağılı"(1991), "Doğmalar arasında" (1995),  "Şeytan işığı"(2004), "Komada olan adam" (2007) və s. bədii nəsr kitablarının  müəllifidir. Onun hekayələri  Amerikada, Hollandiyada,Türkiyədə, Koreyada, Özbəkistanda, Ukraynada və s.ölkələrdə çıxan müxtəlif almanax və jurnallarda dərc olunmuş, beynəlxalq internet saytlarında yer almışdır. K.Nəzirli Azərbaycanda dünya klassiklərinin müxtəlif əsərlərini, habelə elmi-publisistik və ictimai-siyasi ədəbiyyatları ingilis dilindən birbaşa  çevirən peşəkar tərcüməçilərdən biridir. O, Cek Londonun, Ernest Heminqueyin, Uilyam Folknerin, Qabriel Markesin və s. kimi yazıçıların bir sıra əsərlərini Azərbaycancaya çevirmişdir. Azərbaycan milli mətbuatının banisi H. Zərdabi mükafatı laureatıdır, Azərbaycan Yazıçılarının X1 qurultayında Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının üzvü seçilmişdir. Filologiya elmləri namizədi kimi onlarla elmi-kütləvi kitabın müəllifi, redaktoru və tərtibçisidir.
Müəllifin yeni kitabına müxtəlif illərdə yazdığı hekayələr  daxil edilmişdir.