Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Əli bəy Hüseynzadənin dilçilik görüşləri". Monoqrafiyada dilçi, publisist, rəssam, həkim, şair, ideoloq-ensiklopedist Ə.Hüseynzadənin dilçilik görüşləri araşdırılır...

Müəllif:

Sədaqət Həsənova


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

Monoqrafiyada türk dünyasının böyük oğlu, dilçi, publisist, rəssam, həkim, şair, musiqiçi, ideoloq-ensiklopedist sima olan Əli bəy Hüseynzadənin dilçilik görüşləri araşdırılır. Onun türk xalqlarının ədəbi dilinə, mətbuat üslubuna, imla və tərcümə məsələlərinə, alınma sözlərə münasibəti aydınlaşdırılır. Monoqrafiyadan dilçi bilginlər, filoloji yöndə çalışan mütəxəssis və tələbələr istifadə edə birlərlər.


Baxış sayı: 3113
    
    


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Sədaqət Həsənova

Əli bəy Hüseynzadənin dilçilik görüşləri

Bakı - 2006

 


Monoqrafiya Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Şurasının 24 yanvar 2006-cı il tarixli iclasının qərarına əsasən çap olunur (pr.№5)

 

Rəyçilər: fil.elm.dok.Ə.A.Quliyev,

dosent A.K.İmanlı


Monoqrafiyada türk dünyasının böyük oğlu, dilçi, publisist, rəssam, həkim, şair, musiqiçi, ideoloq-ensiklopedist sima olan Əli bəy Hüseynzadənin dilçilik görüşləri araşdırılır. Onun türk xalqlarının ədəbi dilinə, mətbuat üslubuna, imla və tərcümə məsələlərinə, alınma sözlərə münasibəti aydınlaşdırılır.
Monoqrafiyadan dilçi bilginlər, filoloji yöndə çalışan mütəxəssis və tələbələr istifadə edə birlərlər.