Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Рамиз Аббаслы. На необитаемом полуострове. Pассказы. Ramiz Abbaslı. Yaşayış olmayan yarımadada. Hekayələr toplusu, rus dilində.

Müəllif:

Ramiz Abbaslı


Kateqoriya:

Rus dilində Azərbaycan kitabıQısa Təsvir:

Рамиз Аббаслы. На необитаемом полуострове. Pассказы. Ramiz Abbaslı. Yaşayış olmayan yarımadada. Hekayələr toplusu, rus dilində.


Baxış sayı: 965
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Bu e-kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri: xarici dillərdə" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron kitab N 34  (47 - 2021)


Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum:


Azərbaycan Yazıçılar Birliyi: http://www.ayb.az 


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: www.yysq.kitabxana.net


Рамиз Аббаслы


 На необитаемом полуострове


Pассказы


Ramiz Abbaslı


Yaşayış olmayan yarımadada


Hekayələr toplusu, rus dilində


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2021

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


Аббаслы Р. М. На необитаемом полуострове / Р. М. Аббаслы — «ИП Березина Г.Н.», 2021 — (Золотое слово).


ISBN 978-5-907395-00-8


По мнению литературных критиков, рассказы Рамиза Аббаслы поистине величественны в своем внимании к деталям, в своей глубине чувств, необычности сюжета; они посвящены в основном родной для автора азербайджанской культуре, но иногда затрагивают особенности иных менталитетов, причем очень корректно и с уважением. Герои этих рассказов – обычные люди. Они влюбляются, ревнуют, иногда попадают в очень трудное положение. Всеми покинутый студент, доведенный до отчаяния рабочий… Они напоминают одинокого, беспомощного Робинзона Крузо, но их одиночество совершенно другого порядка…


УДК 821.161.1

ББК 84(2 Рос=Рус)6


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.


YYSİB Analitik-İnformasiya Bölümü