Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

İman Niftiyev. "Onu xatırlayan sonuncu insan öləndə ölür insan". Aforizmlər və şeirlər toplusu. Eksperimental ədəbiyyat seriyasından.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Yeni ədəbiyyatQısa Təsvir:

İman Niftiyev. "Onu xatırlayan sonuncu insan öləndə ölür insan". Aforizmlər və şeirlər toplusu. Eksperimental ədəbiyyat seriyasından.


Baxış sayı: 1239
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” - Elektron kitab N 47 (47 - 2017)

 Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

 

Kulturoloji layihəni dəstəkləyən qurumlar:


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi

http://www.yysq.kitabxana.net 


İman Niftiyev


"Onu xatırlayan sonuncu insan öləndə ölür insan"


Aforizmlər və şeirlər toplusu


Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq

YYSİB - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri – 2017


İman Niftiyev. "Onu xatırlayan sonuncu insan öləndə ölür insan" Aforizmlər və şeirlər toplusu. Eksperimental ədəbiyyat seriyasından.