Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Məhəmməd Turan. "Şeir sevgilim". Şeirlər toplusu. Əgər 16 yaşlı bu gəncin şeiri haqqında fikri onun öz şeirləri deyirsə, demək, onun gələcəyinə böyük ümid var.

Müəllif:

Məhəmməd Turan


Kateqoriya:

Gənc yazarların e-kitabıQısa Təsvir:

Məhəmməd Turan. "Şeir sevgilim". Şeirlər toplusu. Məhəmməd Turanın şeirlərini oxuduqca, fikirləşirsən: ən yaxşı fikri onun şeirlərinin özü deyir. Əgər 16 yaşlı bu gəncin şeiri haqqında fikri onun öz şeirləri deyirsə, demək, onun gələcəyinə böyük ümid var.


Baxış sayı: 1868
    
    


www.kitabxana.net

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 “Çağdaş Azərbaycan poeziyası” - Elektron kitab N 113 (74 - 2016)

 Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

 

Kulturoloji layihəni dəstəkləyən qurumlar:


Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.az


YYSQ - http://www.yysq.org

 

Məhəmməd Turan


"Şeir sevgilim"


Şeirlər toplusu

 

Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri – 2016


Məhəmməd TURAN. Şeir sevgilim. “XAN” nəşriyyatı. Bakı–2016. 56.


Məhəmməd Turan. "Şeir sevgilim". Şeirlər toplusu. Məhəmməd Turanın şeirlərini oxuduqca, fikirləşirsən: ən yaxşı fikri onun şeirlərinin özü deyir. Əgər 16 yaşlı bu gəncin şeiri haq-qında fikri onun öz şeirləri deyirsə, demək, onun gələcəyinə böyük ümid var.

DİQQƏT


 Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.