Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Mövlüd Süleymanlı. "And olsun, əsrə..." Kitaba “Erməni adındakı hərflər” romanı, “Teymurlar” povesti, “Yer üzünə məktub” tarixi-fəlsəfi-etnoqrafik yaşantılar daxil edilib.

Müəllif:

Mövlüd Süleymanlı


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Mövlüd Süleymanlı. "And olsun, əsrə..." Xalq yazıçısı Mövlüd Süleymanlının bu yeni kitabına “Erməni adındakı hərflər” romanı, “Teymurlar” povesti, “Yer üzünə məktub” tarixi-fəlsəfi-etnoqrafik yaşantılar kimi son illər qələmə aldığı maraqlı əsərləri daxil edilib.


Baxış sayı: 2160
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Bu e-kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron kitab N 35 (49 - 2016)


Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum:


Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.az


YYSQ - http://www.yysq.org

 

Mövlüd Süleymanlı


And olsun, əsrə...

 

Roman və nəsr əsərləri


Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı, YYSQ - 2016

 

Xalq yazıçısı Mövlüd Süleymanlının bu yeni kitabına “Erməni adındakı hərflər” roman. “Teymurlar” povest“Yer üzünə məktub” tarixi-fəlsəfi-etnoqrafik yaşantılar kimi son illər qələmə aldığı maraqlı əsərləri daxil edilib.

 

DİQQƏT


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.