Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Joze Saramaqo. “Seçilmiş əsərləri”. Görkəmli Portuqaliya yazıçısı Joze Saramaqonun “Seçilmiş əsərləri”nə “İsanın İncili”, “Təxirə salınmış ölüm” romanları, “İn Nomine Dei” pyesi və yazıçının Nobel nitqi daxil edilmişdir.

Müəllif:

Joze Saramaqo


Kateqoriya:

Avropa ədəbiyyatıQısa Təsvir:

 Joze Saramaqo. “Seçilmiş əsərləri”. Görkəmli Portuqaliya yazıçısı Joze Saramaqonun “Seçilmiş əsərləri”nə “İsanın İncili”, “Təxirə salınmış ölüm” romanları, “İn Nomine Dei” pyesi və yazıçının Nobel nitqi daxil edilmişdir.


Baxış sayı: 2908
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

Bu e-kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Ədəbiyyat üzrə Beynəlxalq Nobel mükafatı laureatlarının yaradıcılığı" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron kitab N 30  (01 - 2016)


Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum:


Azərbaycan Yazıçılar Birliyi: http://www.ayb.az 


YYSQ - http://www.yysq.org


Joze Saramaqo


“Seçilmiş əsərləri”

 

Roman və bədii nəsr nümunələri

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı, YYSQ – 2016


Görkəmli Portuqaliya yazıçısı Joze Saramaqonun “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Seçilmiş əsərləri”nə “İsanın İncili”, “Təxirə salınmış ölüm” romanları, “İn Nomine Dei” pyesi və yazıçının Nobel nitqi daxil edilmişdir. Yazıçı xalqının miflərini, tarixini və özünün sürrealist fantaziyalarını zəngin yaradıcılığında birləşdirməklə böyük ədəbi irs yaradıb. O öz yaradıcılığı haqqında danışarkən “Qeyri-mümkünlüyün mümkünlüyü, arzular və illüziyalar – mənim romanlarımın əsas predmeti məhz bunlardır” demişdir. 

Joze Saramaqo. “Seçilmiş əsərləri”. Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2010, 800 səh. 

 

DİQQƏT


 Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.